Leder for sikkerhet

Tensio arbeider i mast

Tensio er opptatt av din og vår sikkerhet.

Du som er ansvarlig for arbeid i nærheten av våre anlegg er forpliktet til å overholde våre retningslinjer og sikkerhetstiltak.

Ta alltid kontakt med oss før du setter i gang arbeid i nærheten av linjer, kabler og andre nettanlegg. Uhell kan få store konsekvenser.

Behov for Leder for sikkerhet

Har du fått kabelpåvisning fra Geomatikk, og tilsynsrapporten sier at du har behov for Leder for sikkerhet, bestiller du dette i skjemaet under:

Skjema skal kun benyttes hvor Tensio ikke er oppdragsgiver.

For oppdrag hvor Tensio er oppdragsgiver, skal LFS dekkes av det enkelte prosjekt og det er anleggsleder/prosjektleder fra Tensio som koordinerer LFS for oppdraget

Hasteoppdrag

Oppstår det hasteoppdrag og akutte situasjoner som ikke kan vente, tar dere kontakt direkte med vår døgnbemannede feilmelding telefon: 74121500