Fellesføring

Tensio tillater fellesføring i sine lavspenningslinjer med aktører vi har signert fellesføringsavtale med.

Fellesføring

Ønsker du å søke fellesføring, men mangler fellesføringsavtale med Tensio?

Tensio tillater fellesføring i sine lavspenningslinjer med aktører vi har signert fellesføringsavtale med. Se typene søknader nedenfor.

For å imøtekomme forespørsler begrunnet i "Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (Bredbåndsutbyggingsloven)" ber vi om at aktuelt skjema blir fylt ut og sendt inn

Ekom

Forespørsel om fellesføringsavtale

Tensio tillater fellesføring i sine lavspenningslinjer med aktører vi har signert fellesføringsavtale med.

Ønsker aktør å etablere en fellesføring mellom sin egen strømlinje og Tensio sin lavspenningslinje, vurderes dette særskilt for hver enkelt forespørsel. Det må for slike fellesføringer etableres en tilpasset avtale med et tillegg som regulerer driftslederansvar.

Tensio tillater normalt ikke aktører å etablere fellesføring i høyspenningslinjer. Der det allerede er etablert eller hvor det ønskes etablert, kan Tensio eie slike ekom-forbindelser og leie ut en eventuell overkapasitet. Egen avtale kreves.

Gå til skjema

Forespørsel om tilgjengelig infrastruktur til fellesføring av høyhastighetsnett

Dette skjemaet benyttes om du ønsker å undersøke tilgjengelig infrastruktur (rør ol.) innenfor et spesifisert geografisk område.

Gå til skjema

Forespørsel om samordning av anleggsarbeid ifm utbygging av høyhastighetsnett

Dette skjemaet benyttes om du ønsker et samarbeid med Tensio innenfor et spesifisert geografisk område.

Gå til skjema