Elbillading

Ved installasjon av elbillader kreves det ikke innmelding til Tensio hvis overbelastningsvernet ikke skal endres.

Bilde av en bil som lader

Ved installasjon av elbillader kreves det ikke innmelding til Tensio hvis overbelastningsvernet ikke skal endres.

Tilkobling av ladere for elbiler og andre apparater som medfører store strømuttak vil kunne medføre påvirkning og avvik i leveringskvalitet. I melding vedrørende installasjon markeres det for elbillading.

Ved ladebehov ut over 20A 1-fase vil en godkjenning være betinget av nettforholdene lokalt. Behov for økt kapasitet vil kunne utløse behov for nettforsterkninger. Slike kostnader kan bli relativt høye og dekkes av kunden. Fortrinnsvis bør en da vurdere alternative løsninger som kan dekke behovet.

Teknisk informasjon

  • Lademodus - mode 2, 3 eller 4 sier kort fortalt noe om sikkerhet under lading. 
  • Dersom du velger å lade elbilen i en vanlig stikkontakt skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A sikring. Kursen skal beskyttes av en egen jordfeilbryter type B.
  • Laderen i en hjemmeladestasjon sikres normalt med 16A eller 32A, men dersom effekten er tilgjengelig kan også 63A benyttes for semi-hurtiglading. Her er det ikke nødvendig med jordfeilbryter type B, da en slik allerede er installert i boksen.
  • De fleste nye elbiler leveres med type-2 kontakt. Disse passer til alle europeiske biler, og med riktig dimensjonert kabel kan disse levere strøm opp til 3-fase 32 A = 22kW på hjemmeladestasjoner. Alle japanske elbiler trenger type-1 kontakt. Både type 1 og 2 er robuste og har lengre levetid enn andre kontakter, og gir i tillegg lavere risiko for varmeutvikling.

Elbil - lading og sikkerhet

Mer informasjon angående Elbil - lading og sikkerhet