Info om Elsmart

Tensio bruker Elsmart for å håndtere meldinger om installasjonsarbeid.

Bilde av en mann som sitter å jobber på en datamaskin

Elsmart

Eksempler på arbeid som krever melding i Elsmart

 • Ny bolig, næringsbygg osv.
 • Tilknytning av ny bolig eller fritidsbolig
 • Tilknytning av nye næringsbygg
 • Nytt anlegg (målepunkt) i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
 • Endringer i eksisterende anlegg
 • Flytting av stikkledning med behov for kabel eller lignende
 • Sammenkobling av anlegg
 • Midlertidig anlegg / byggestrøm
 • Tilkobling av anlegg som har vært frakoblet i mer enn 3 år
 • Installasjon av effektkrevende apparater
 • Elbil og eller produksjonsanlegg – Plusskunde
 • Ladestasjon for elbil over 20A enfase
 • Solcelleanlegg eller tilsvarende med strømproduksjon over 800W
 • Batterianlegg som del av solcelleanlegg
 • Endringer i anlegg som påvirker tilknytningen til strømnettet
 • Arbeid i anlegget, sikringsskap eller hovedtavle som innbefatter endring av vern og eller berører måler og eller målersløyfer
 • Kortslutningsvern (KV) – f.eks endring i størrelse eller vedlikehold
 • Overbelastningsvern (OV) – f.eks. endring i størrelse eller vedlikehold
 • Oppgradering som rehabilitering av sikringsskap – f.eks ombygging av skap

Opprett bruker

Som elektriker må du registrere deg og opprette bruker i Elsmart for å få tilgang.

Opprett bruker

Brukerveiledning Elsmart

Komme i gang

Registrer virksomheten èn gang på

http/:www.elsmart.com

E-post til utbygger/kunde må skrives korrekt ellers blir det feil på dialog i forbindelse med anleggsbidrag og strømregning

Installatør kan legge inn egne standard tekster som benyttes under Tilleggsinformasjon. For å registrere standardtekst velg Kommentar under Admin

Mal for samsvarserklæring ligger under avsnittet Vedlegg. Ved bruk av appen Elsmart Arbeidsordre blir samsvarserklæringen for måler automatisk utfylt basert på opplysninger i meldingen og arbeidsordren.

Administrere brukere

Brukere administreres under Admin\Bruker.

Opprett personlige brukere til alle saksbehandlere og montører (app).

Slett brukere som slutter, meldingene blir liggende i Elsmart.

Opprette montør som skal benytte Elsmart app

Må være innlogget med en bruker som har admin-rettigheter

 1. Opprett ny bruker under Admin – Brukere
 2. Etter lagring - trykk på Send brukernavn
 3. Montør mottar e-post med midlertidig passord og beskjed om å gå til nettsiden
 4. Gå til www.elsmart.com og trykk på Nettmelding
 5. Legg inn brukernavn og midlertidig passord – Sign In
 6. Legg inn midlertidig passord og nytt passord – OK
 7. Lukk nettleseren - ikke trykk på link for å gå videre
 8. Åpne appen Elsmart Arbeidsordre og logg inn

Varsling

Varsling pr e-post på godkjente og avviste meldinger aktiveres under Admin \ Selskapsinformasjon.

Generelt

Flere boenheter på samme stikkledning eller adresse

Det må benyttes separate meldinger om ny installasjon når det legges stikkledning til hvert anlegg (boenhet). Det samme gjelder dersom det legges stikkledning fra ett tilknytningsskap til et annet (sying er begrenset til kun ett anlegg). Tensio er eier av denne kabelen.

Hold markøren over avkryssingsboks for å få opp hjelpetekst som forklarer når de forskjellige meldingstypene skal brukes.

Ved riving av anlegg skal det ikke sendes melding i Elsmart. Da skal Tensio frakoble anlegget og ta med måleren.

Blokkmelding

Dersom stikkledning skal termineres i hovedtavle (i henhold til NEK 399) hos kunde (ute eller inne) så kan blokkmelding benyttes. Alle anleggene tilhører samme installasjon.

For å opprette en blokkmelding velges "Flere måleranlegg" når det opprettes nye melding.

Hoved/mor-melding representerer installasjonen, ikke et anlegg (måler).

Eksempel: Skal bygge 10 leiligheter og 1 fellesanlegg. Da skal det opprettes 11 anlegg (anleggsmeldinger).

Hvert anlegg ferdigmeldes hver for seg. Når siste anlegget blir ferdigstilt så endres status på hovedmeldingen til Ferdigmelding.

Endre dato ønskes utført på flere anleggsmeldinger:

 1. Trykk på Rediger melding.
 2. Huk av anleggsmeldingene i anleggsoversikten som det skal endres på.
 3. Trykk på Endre felter.
 4. En blank anleggsmelding dukker opp.
 5. Legg inn ny dato (velg i minikalender) i Ønskes utført

Finn kunde/eier

Ved meldinger på eksisterende anlegg med aktiv kunde, bruk «Søk anlegg» for å fylle ut kunde og tekniske data.

Navn på kunde og eier kan ikke legges inn manuelt, det må søkes opp fra Folkeregisteret/Enhetsregisteret.
Velg først om kunde/eier er privat person eller firma.
Trykk på Finn kunde / Finn eier

For privatkunder søker man med etternavn, fornavn og fødselsdato. Husk at formatet på fødselsdato må være dd.mm.åååå.
Dersom søket ikke returnerer noe resultat og kunden har et mellomnavn, kan man forsøke å fjerne eller legge til dette i «fornavn»-feltet og søke på nytt.

For firma søker man etter organisasjonsnummeret. Ved hjelp av Brønnøysundregistrene (www.brreg.no (http://www.brreg.no/)) kan man finne foretak/selskap og kopiere over nummeret inn i dialogboksen. Husk at formatet må være uten mellomrom.

Søke opp eksisterende anlegg

På eksisterende anlegg kan det legges inn målernummer (det som står på strømregning - alle sifre må legges inn) når det opprettes ny melding. Dette gjelder både enkeltmeldinger og blokkmeldinger. Da vil meldingen automatisk bli fylt ut med kunde, adresseopplysninger og noe tekniske data. Eierdata blir foreløpig ikke overført ved søk anlegg på grunn av manglende oppdatering av eierdata i kundesystem.

Dersom det skal sendes melding på flere eksisterende anlegg i samme installasjon hukes det av for "inkluder sidestilte anlegg" når det skal søkes opp anlegg. Da vil det komme en liste der det kan hukes av på alle eller noen anlegg. Her vises bare målernummeret, så målernummeret det skal sendes melding på må være kjent på forhånd.

PS: Det vil også bli listet opp anlegg som ikke lengre er i bruk. Er måler tatt ned vises ikke målernummeret.

Elsmartkart

I meldingene er det en fane for kart. Kartet er basert på Statens kartverk og nettobjekter fra lavspentnettet.

Adresseinformasjon i meldingen utleder plassering i kartet, men en kan søke eller panorere i kartet.

For å få frem informasjon om nettobjekter: Høyreklikk og trykk på Vis informasjon. Det er viktig å være nøye med hvor markøren befinner seg når det høyreklikkes. Alternativet er å trykke på blått ikon for Info, deretter markere et område i kartet. Vær oppmerksom på at det ofte blir markert mange objekter (må bla gjennom objektene i dialogboksen).

 • Kabelskap viser bl.a. om sikringer kan betjenes av elektroinstallatør og kursfortegnelse.
 • Kabel/line viser bl.a. type kabel og spenning.
 • Kundepunkt viser bl.a. kortslutningsverdier.