Prekvalifisering

Vi krever at alle installatører som jobber på strømnettet skal prekvalifiseres. Dette for å sikre god nok kvalitet på arbeidet som installatøren utfører og ikke minst for å sikre at ingen bli skadet.

To montører som står å snakker sammen

Hvorfor prekvalifisering?

Når Tensio ikke har kapasitet, eller på annen måte ikke kan utføre arbeidet bestilles det bistand til pre-kvalifiserte installatører.

Slik blir du prekvalifisert

Prekvalifiserte installatører kan utføre enkelte oppgaver i vår strømnett.

Typiske oppgaver er montering av direktekoblede strømmålere, tilkobling av strømkabel og bestilling av byggestrøm.

Det er utarbeidet krav for å bli prekvalifisert til å arbeide i vårt nettområde. Installatøren må kunne fremlegge dokumentasjon iht nettselskapets krav. Dette for å sikre at tilkopling av nettet utføres fagmessig, og på en slik måte at det ikke medfører fare for liv og helse.