Tensios energikoordinatorer

Nå har Tensio klar et team med energikoordinatorer

Publisert: Oppdatert:
Dette er de fire nyansatte energikoordinatorene i Tensio. Fra venstre: Stefan Forbergskog, Malin Eidem, Tonje S. Hermansen og Kristin Fagerli.

Energikoordinatorer i Tensio: Fra venstre: Stefan Forbergskog, Malin Eidem, Tonje S. Hermansen og Kristin Fagerli.

Tensio har man styrket laget og ansatt et team med energikordinatorer. Bakgrunnen er at de tre nettselskapene Tensio, Elvia og Lnett startet pilotprosjektet «Nettselskapet som energikoordinator» høsten 2023.

Tanken er å være pådrivere for å etablere et samspill mellom aktører i de regionale kraftsystemene. Deretter skal nettselskapene bruke den kunnskapen dette samspillet gir til å få opp løsninger som på en mest mulig effektiv måte dekker energi- og kapasitetsbehovene i regionen. Teamene skal være en regional funksjon som gir nøytral og objektiv veiledning og løsningsstøtte, til både planmyndigheter og næringsaktører, i spørsmål knyttet til utnyttelse og begrensninger i det regionale energisystemet.

Christian Roger Hemmingsen

Vi vil derfor ikke bare se på tiltak i eget nett, men søke å teste ut helthetlige løsninger som utnytter eksisterende nettkapasitet bedre i dag, sier Christian Roger Hemmingsen, som er leder for teamet.

- Christian Roger Hemmingsen, Leder Energikoordinator-team Tensio

For å få til dette, er målet å utløse fleksible ressurser som gir høyere utnyttelse av strømnettet gjennom løsninger som muliggjør utveksling av forbruk.

Teamet har startet med å kartlegge eksisterende kunder og områder med kapasitetsutfordringer, med mål om å avdekke og finne løsninger som åpner opp for mer kapasitet.

– Vi har også møter med nye kunder som ønsker tilknytning, og sammen med dem søker vi å finne løsninger som gir smartere tilknytninger. Dette betyr at vi både må utnytte og utvikle verktøykassen som bidrar til å jevne ut forbrukstoppene og mindre press i topplasttimene. Til sist har vi en rekke initiativ sammen med flere kommuner for å finne gode og langsiktige løsninger som sikrer utnyttelse av energisystemet på tvers av energibærer, sier Hemmingsen.

Fire ingeniører i teamet

I starten av april var Tensio-teamet komplett og består av Tonje Skoglund Hermansen, Stefan Forbergskog, Malin Eidem og Kristin Fagerli.

Stefan Forbergskog er utdannet elkraftingeniør ved Høyskolen i Sør-Trøndelag og kommer fra Statnett, hvor han de siste årene har vært prosjektleder for en rekke rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter, primært stasjoner i 420 kV Sentralnett. Han har også erfaring som rådgivende ingeniør i Sweco med prosjekter for nettkunder i regional- og distribusjonsnett.