Gravemelding og kabelpåvisning

Den som skal grave må innhente en godkjent forhåndsmelding før arbeidet kan starte.

Mann som skal legge et rør under en vei

Gravemelding, kabelpåvisning og kart over kabler

Den som skal grave må innhente en godkjent forhåndsmelding før arbeidet kan starte.

Vår leverandør Geomatikk behandler gravemeldingen, og blir med deg ut for å påvise kabler og rør der det er nødvendig.

Her kan du levere gravemelding, bestille kart for planlegging/prosjektering, kabelkart og kabelpåvisning.

Kabler blir påvist med punkter i terrenget og/eller som mål på en kartskisse. Disse punktene og målene refererer til kabeltraseens midtlinje.

Vær oppmerksom på at vi ikke oppgir kablenes dybde, ettersom vi ikke kan vite om terrenghøyden har forandret seg.

Kabelpåvisningen er kun gyldig i 30 dager.