Ulykker og uhell

Nyttige nummer hvis uhellet skjer

Tensio-jakke hengende på en stol

Nødnummer ved ulykke

Hvis noen får strøm gjennom kroppen, behøver personen øyeblikkelig førstehjelp.

Ved fare for liv og helse, ring:

110 - Brann

112 - Politi

113 – Ambulanse

Handlingsplan ved skade på kabler eller linjer

  • Gå bort fra kabelen, og hold folk på avstand.
  • Kontakt Tensio ved å ringe på vår døgnåpne telefon 74 12 15 00.

Handlingsplan ved overslag eller berøring av høyspentlinje med anleggsmaskin 

  • Varsle Tensio så raskt som mulig ved å ringe på vår døgnåpne telefon 74 12 15 00.
  • Sørg for at ingen berører eller kommer i nærheten av anleggsmaskinen.
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.
  • Dersom du må forlate kjøretøyet, husk følgende for å unngå strømgjennomgang: Unngå kontakt med kjøretøyet og bakken samtidig.
  • Hopp ned på bakken med beina godt samlet.
  • Beveg deg vekk fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med små skritt for å unngå såkalte skrittspenninger.