Varsle arbeid nært høyspentlinjer

Arbeid nærmere enn 30 meter må varsles i god tid før arbeidet starter

Tensio-jakke hengende på en stol

Tensio er opptatt av din og vår sikkerhet.

Du som er ansvarlig for arbeid i nærheten av våre anlegg er forpliktet til å overholde våre retningslinjer og sikkerhetstiltak.

Ta alltid kontakt med oss før du setter i gang arbeid i nærheten av linjer, kabler og andre nettanlegg. Uhell kan få store konsekvenser.

Arbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer

Tensio skal varsles dersom det skal foregå arbeid nærmere enn 30 meter fra våre høyspentlinjer.

Kontakt oss i god tid før arbeidet skal starte.