Sikkerhetskort

Du trenger Sikkerhetskort for å få adgang til Tensio sine anlegg.

To karer

Søke om Sikkerhetskort

Før du søker ber vi deg sjekke følgende:

 • At vedkommende du søker for har relevante og gyldige FSE- og Førstehjelpskurs, samt gyldig HMS-kort.
 • Hvem som er kontaktperson/prosjektleder i Tensio.
 • Skal vedkommende jobbe i høyden, for eksempel i mast/stolpe, er det krav om relevant og gyldig kurs i nedfiring/redning fra stolpe.
 • Gyldige kurs tatt via Trainor kommer automatisk opp ved treff på fødselsdato og mobilnummer, eller E-post når du registrerer kurs.
 • Gyldige kurs tatt hos andre kursholdere skal dokumenteres. Kursbevis (pdf) lastes opp under "Legg til kompetanse".

Aktuelle FSE-kurs (må fornyes årlig):

 • Adgang til elektriske anlegg: Personer som kun skal ha adgang til høyspentanlegg må gjennomføre kurset. Målgruppe: Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til områder med elektriske farer. For eksempel personer som skal utføre visuell inspeksjon, eller annen aktivitet som byggearbeid, maling, graving, rengjøring mv.
 • FSE Everk - lav- og/eller høyspenning (med førstehjelp): Personer som skal arbeide på eller nær ved lav-/høyspenningsanlegg må ha dette kurset.
 • Leder for sikkerhet: Personer som skal være leder for sikkerhet (LFS) i Tensio sine anlegg, må ha dette kurset.
 • Tensio - FSE for Skogryddere: Personer som skal være Sikkerhetsansvarlig Skogrydding (SAS) skal ha gjennomført dette kurset, og ha kryss i sikkerhetskort for SAS. Det skal være minst en SAS på hvert ryddelag.
 • Aktiviteter nær kraftledninger og kabler: Alle som utfører ikke-elektrisk arbeid for Tensio i nærheten av elektriske anlegg, anbefales å ha gjennomført dette kurset. Målgruppe: Skogsarbeidere, bygningsarbeidere, anleggsarbeidere/sjåfører mv.
 • Førstehjelpskurs: Alle som skal jobbe på eller nær ved elektriske anlegg skal ha kurs i førstehjelp. FSE- ,LFS- og SAS-kurs med førstehjelpsdel, eller eget førstehjelpskurs i tillegg.

Sikkerhetskort sendes ikke ut fysisk, de sendes ut på E-post eller sms, eller du kan bruke appen til Trainor som viser sikkerhetskort og kursbevis.