Jordfeil

Feil på elektriske anlegg eller apparater kan føre til jordfeil.

Jordfeilbryter

Hva er jording?

Jording gjør at strømmen føres til jord dersom det skulle oppstå en feil i et elektrisk apparat i hjemmet ditt, derav navnet “jording”. Hvis du tar på en overflate eller et apparat som er elektrisk ledende, gjør jordingen at strømmen heller føres til jord enn gjennom kroppen din.

Hva er en jordfeil?

Dersom en jordfeil oppstår, er det fare for at du får strøm på avveie, som ikke lenger ledes ned i jorden, men finner veien gjennom kroppen din.

Jordfeil kan komme og gå, og kan blant annet oppstå på følgende steder:

  • Dusj
  • Vannkran
  • Varmekabler
  • Komfyrer
  • Frysere
  • Kaffetrakter
  • Hårføner

Årsaken kan for eksempel være feilmontering av elektrisk utstyr, slitasje og feil på utstyr. I verste fall kan jordfeil føre til brann eller til at man får strøm gjennom kroppen, som kan potensielt være farlig.

Jordfeilbryter

Jordfeilbryteren i sikringsskapet ditt overvåker eventuell strøm på avveie. Hvis det oppstår en jordfeil i ditt elektriske anlegg, skal jordfeilbryteren automatisk koble ut strømmen. Du kan også høre en pipelyd fra sikringsskapet ditt hvis jordfeilbryteren har identifisert en jordfeil. Husk å teste jordfeilbryteren jevnlig slik at du er sikker på at den fungerer som den skal.

Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med elektriker.

Dersom elektrikeren konstaterer at feilen ikke er i ditt strømanlegg, meldes jordfeilen til oss. Vi vil da gå i gang med å lokalisere feilen og sørge for utbedringer der feilen er.