Koble til mindre anlegg

Skal du koble hus, hytte eller mindre næringsvirksomhet til strømnettet?

Illustrasjon av et hus som er koblet til strømnettet

Kontakt en elektrikeren

Ta først kontakt med en elektriker som hjelper deg med oppdraget ditt og holder kontakten direkte med Tensio for deg. Det er viktig at du forholder deg til din elektriker for status under hele prosessen, for å sikre at jobben blir mest effektivt utført av alle parter.

Prosessen imellom deg, elektriker og Tensio

 1. Ta kontakt med en elektriker og forklar dine behov.
 2. Elektriker sender en forespørsel til Tensio basert på dine behov.
 3. Tensio behandler forespørselen fra din elektriker og gir tilbakemelding om videre prosess.
 4. Tensio sender deg et prisestimat (anleggsbidrag).
 5. Ved betaling av prisestimat (anleggsbidrag) vil Tensio starte prosessen.
 6. Du kan selv avgjøre om du ønsker å grave grøft for strømkabel selv eller om du ønsker bistand fra Tensio.
 7. Anlegget blir ferdigmeldt av din elektriker, som sender dette til Tensio.
 8. Anlegget kan bli strømsatt, endelig pris for arbeidet blir fastsatt (Avregning av prisestimat vs. endelig pris) og du vil motta et sluttoppgjør.

Spørsmål om tilkoblingsprosessen

Strøm i byggeperioden (byggestrøm)

Byggestrøm skal sikre deg som bygger hus eller hytte, strøm i byggeperioden. Byggestrøm bestiller du hos en elektriker.

Installasjon av byggestrøm

Ved installasjon av byggestrøm settes det opp en egen strømmåler. Kunden betaler for både strøm og nettleie i byggeperioden.

Tilkobling av byggestrømskap som er mindre enn 80 amper, kan elektrikeren din utføre selv. Er det behov for mer enn 80 amper, vil tilkoblingen utføres av oss.

Slik beregnes pristilbud (anleggsbidrag)

Beregning av pristilbud (anleggsbidrag) er bestemt av regelverk gitt av NVE (i kontrollforskriften). Oppsummert beregnes kostnadsgrunnlaget for pristilbudet som følgende:

 • Utvidet utredning - Planlegge rasjonell utbygging med et kostnadsoverslag.
 • + Anleggskostnad - Material- og arbeidskostnader ved bygging av nytt anlegg.
 • - Reinvesteringskostnad - Fratrekk for eventuelle eksisterende anlegg som erstattes.
 • + Fremskyndingskostnad - Tillegg fordi eksisterende anlegg har resterende levetid.
 • = Kostnadsgrunnlag for pristilbud


Avhengig av hvor mange kunder som bestiller, vil hver enkelt kunde betale en relativ andel av kostnadsgrunnlaget.