Hvordan gi fullmakt

Trenger du tilgang til et annet kundeforhold eller vil du gi noen tilgang til ditt eller bedriftens kundeforhold?

Avtale og vilkår

Tensio ivaretar og beskytter kundenes personvern

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Du skal du føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.