Forbruksavgift

Forbruksavgift (el-avgift) er en avgift på forbruk av elektrisk kraft.

Bilde av en strømlinje

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge. Forbruksavgiften er en særavgift nettselskapet krever inn på vegne av staten.

Noen bedriftskunder har rett til reduksjon eller fritak fra denne avgiften.

Informasjon om forbruksavgift for bedriftskunder

Fritak for forbruksavgift

Kunder med rett til redusert sats eller fritak må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet, og fornye denne dokumentasjonen hvert år.

Regler for redusert sats og fritak fra forbruksavgift

  • Bedrifter med en næringskode mellom 5 og 33 kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om hvilken næringskode ditt firma er registrert med kan du finne hos Brønnøysundregistrene.
  • Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.
  • Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80% eller mer av totalt areal.
  • For forbruk til rene administrasjonsbygg skal det betales full avgiftssats.
  • Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).
  • Kunden er selv ansvarlig for at riktige og fullstendige opplysninger legges frem, og for å betale riktig avgiftssats.
  • Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats/fritak som skal dokumenteres. Merk at en eventuell refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.
  • Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette må gjøres hvert år.