Hva er nettleie

Hva er nettleie og hvorfor betaler du det?

Tensio sitt mannskap jobber i en strømstolpe

For å kunne bruke strøm er du nødt til å betale for to produkter:

  • Strøm (valgfritt strømsalgsselskap)
  • Nettleie (Tensio for nesten hele Trøndelag)

Du betaler for strømmen du bruker og transporten av strøm fra der den blir produsert og hjem til deg.

Det faktiske strømforbruket ditt kjøper du av det strømsalgsselskapet du har valgt, mens nettleie betaler du for frakt av strømmen hjem til der du bor.

Nettleie bidrar til å gi alle en sikker, pålitelig og trygg strømforsyning. Vi retter feil som oppstår i strømnettet, men vi vedlikeholder og utvikler også strømnettet i Trøndelag.

Hva går nettleien til?

Nettleien dekker kostnader til utbygging, drift, overvåkning og vedlikehold av strømnettet.

Omkring halvparten av det du betaler i nettleie går til statlige avgifter som forbruksavgift på elektrisk kraft, avgift til energifondet Enova og merverdiavgift.

Hvordan bestemmes prisen på nettleie?

Myndighetene bestemmer hvor stor inntekten til et nettselskap kan være i løpet av et år. Regulering av inntekten er for å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolsituasjon ved å ta for høy nettleie.

Les mer om regulering av nettselskapene hos RME (Reguleringsmyndigheten for energi)

Kan jeg velge nettselskap?

Det finnes kun ett nettselskap innenfor hvert geografiske område. Du kan derfor ikke velge hvilket nettselskap du tilhører.

Strømsalgsselskap

Du finner en oversikt over ulike strømsalgsselskap og deres strømavtaler på forbrukerrådet sine nettsider