Priser for kunder med forbruk over 100 000 kWh

Nettleien består av fire ledd:

  • Fastledd
  • Effektledd basert på faktisk effektbruk per måned
  • Energiledd basert på hvor mange kWh som er forbrukt siste måned
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift

Alle prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift øre/kWh og ink. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Unntaket er prisene for kapasitetsleddet, der påslag til Enova energifond er ekskludert.

Forbruksavgiften er på 16,44 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

V (vinter) er november - april og S (sommer) er mai - oktober.

Effekt lavspent - alle lavspentprodukter:
Fastledd, kr/årkWEffektledd, kr/kW/mnd, VEffektledd, kr/kW/mnd, SEnergiledd, øre/kWh
6 5310 - 9981536,9
6 531100 - 39967466,9
6 531over 40053376,9
Effekt høyspent - alle høyspentprodukter:
Fastledd, kr/årkWEffektledd, kr/kW/mnd, VEffektledd, kr/kW/mnd, SEnergiledd, øre/kWh
22 8430 - 49960463,9
22 843500 - 99956423,9
22 843over 100051353,9

Bedrift - effektmålt uprioritert

Uprioritert tilknytning gir nettselskapet rett til å koble kunden fra nettet. Utkoblingen er av ubegrenset varighet, men kunden vil kobles til nettet uten ugrunnet opphold når dette er driftsmessig forsvarlig. Kunder på uprioritert tilknytning må ha overstrømsvern som tillater uttak av minst 1000 kW.

Uprioritert forsyning lavspent:
Fastledd, kr/årkWEffektledd, kr/kW/mnd, VEffektledd, kr/kW/mnd, SEnergiledd, øre/kWh
6 5310 - 9932326,9
6 531100 - 39926266,9
6 531over 40021216,9
Uprioritert forsyning høyspent:
Fastledd, kr/årkWEffektledd, kr/kW/mnd, VEffektledd, kr/kW/mnd, SEnergiledd, øre/kWh
22 8430 - 49923233,9
22 843500 - 99921213,9
22 843over 100019193,9

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh