Nettleiepriser for bedrift

To personer som står å ser på en PC

Priser gjeldende fra 01. Januar 2024

Velg kommune for å finne din pris.

Nettleiepriser for bedrift
Kapasitetstrinn (kW)Kapasitetstrinn pris (kr/md.)Energiledd dag (06-22) (øre/kWh)Energiledd natt (22-06) (øre/kWh)
0–2---
2–5---
5–10---

Nettleien består av tre bestanddeler:

  1. Kapasitetsleddet Blir regnet ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
  2. Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er lavere mellom klokken 2200 og 0600.
  3. Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift.

Alle prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift øre/kWh og ink. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Unntaket er prisene for kapasitetsleddet, der påslag til Enova energifond er ekskludert. Forbruksavgift i månedene januar, februar og mars er 9,51 øre/kWh og for resten av året er satsen 16,44 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag.