Nettleiepriser for private

To personer som står å ser på en mobil

Priser gjeldende fra 01. Januar 2024

Begrepsforklaring:

  • Kapasitetstrinn: Blir regnet ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
  • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).

Velg kommune for å finne din pris.

Nettleiepriser for private
Kapasitetstrinn (kW)Kapasitetstrinn pris (kr/md.)Energiledd dag (06-22) (øre/kWh)Energiledd natt (22-06) (øre/kWh)
0–2---
2–5---
5–10---

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på 20,55 øre/kWh). Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh

Offentlige avgifter

En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til Tensio, men direkte inn i statskassen.

Omkring halvparten går faktisk til statlige avgifter som forbruksavgift på elektrisk kraft, avgift til energifondet Enova og merverdiavgift.