Forbruk over 100 000 kWh og fleksibelt forbruk

Priser for kunder med forbruk over 100 000 kWh og fleksibelt forbruk

Fleksibelt forbruk

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Tariff med effektledd (EF-L)
Fastledd (kr/år)Energiledd (øre/kWh)Merknad
5 8217,8Hovedsikring større enn 125 A (230 V) 80 A (400 V)

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Effektledd (EF-L)
Trinn (kW)Effektledd vinter (kr/kW/mnd)Effektledd sommer (kr/kW/mnd]
0 - 9913528
100 - 39911326
Over 40010022
Reaktiv effekt 38115

Høyspent målt, lavspent levert (EF-HL)

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Høyspent målt, lavspent levert (EF-HL)
Fastledd (kr/år)Energiledd (øre/kWh)Merknad
14 1897,8Høyspent målt, lavspent levert. Vurderes ut fra behov.

Effektledd (EF-HL)

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Effektledd (EF-HL)
Trinn (kW)Effektledd vinter(kr/kW/mnd)Effektledd sommer (kr/kW/mnd)
0 - 9913528
100 - 39911326
Over 40010022
Reaktiv effekt8115

Høyspent tariff (EF-H)

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Høyspent tariff (EF-H)
Fastledd (kr/år)Energiledd (øre/kWh)Merknader
14 1895,3Kostnader for nettstasjon og lavspentnett må dekkes av kunden. Krav om høyspent målecelle. Minimum 400kW

Effektledd (EF-H)

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Effektledd (EF-H)
EffekttypeEffektledd vinter (kr/kW/mnd)Effektledd sommer (kr/kW/mnd)
Aktiv effekt9020
Reaktiv effekt7015

Fleksibelt forbruk

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Fleksibelt forbruk
TariffVarslingstidMaksimal utkoblingsvarighetFastledd (kr/år)Energiledd ((øre/kWh) (vinter/sommer))
NFF1Momentan utkoblingUbegrenset5 8217,8
NFF21 timeUbegrenset5 8217,8
NFF3Momentan utkobling2 timer5 8217,8
NFF410 timers varslingUbegrenset5 8217,8

Effektledd vinter (fleksibelt forbruk):

Effektledd vinter (fleksibelt forbruk):
Tariff0-99 kW (kr/kW/mnd)100 - 399 kW (kr/kW/mnd)Over 400 kW (kr/kW/mnd)
NFF1201615
NFF2262320
NFF3373028
NFF4494037

Effektledd sommer (fleksibelt forbruk):

Prisene er oppgitt ekskl. mva. Tariff for fleksibelt forbruk kan ikke etableres i høyspentanlegg. Differansemåling tillates ikke.

Effektledd sommer (fleksibelt forbruk):
Tariff0-99 kW (kr/kW/mnd)100 - 399 kW (kr/kW/mnd)Over 400 kW (kr/kW/mnd)
NFF1162015
NFF2162015
NFF3162015
NFF4162015

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet - Produksjon

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

* : Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye kraftverk benyttes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad de første 2 årene. Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet - Produksjon
OmrådeFastledd (øre/kWh) *Energiledd (øre/kWh)
Høyspenning og lavspenning1,49Beregnes individuelt per kunde

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet - Uttak av aktiv effekt

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet - Uttak av aktiv effekt
OmrådeFastledd (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
Høyspenning og lavspenning2795Beregnes individuelt per kunde

Nettleie for uttak i regionalnettet - Uttak av aktiv effekt

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift x: Differensieres på marginalt tapsledd Effektledd beregnes for gjennomsnittet av uttaket i systemets topplasttime siste 5 år. Differensieres ut fra samlokalisering av produksjon og k-faktor. Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering. Energileddet beregnes for hver uke. I tillegg deles døgnet innenfor de ulike tidsperiodene i dag og natt/helg/helligdag. Periodeinndelingen er lik Statnetts perioder. Offentliggjøres fredag kl. 12.00, – gjeldende fra mandag kl. 00.00. Døgninndelingen i periodene er som tidligere: Dag: kl. 06.00–22.00 mandag–fredag. Natt/helg/helligdag: kl. 22.00–06.00 mandag–fredag + hele døgnet lørdag og søndag.

Nettleie for uttak i regionalnettet - Uttak av aktiv effekt
TariffNettnivåFastledd (kr/år)Effektledd (kr/kW/mnd)Energiledd (øre/kWh)
NRD x66/132 kV 1RD800Beregnes individuelt per kundeBeregnes individuelt per kunde
NRT xTrafostasjon 22 kV 2RT800Beregnes individuelt per kundeBeregnes individuelt per kunde

Nettleie for uttak i regionalnettet - Uttak av reaktiv effekt

* : Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober. Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Nettleie for uttak i regionalnettet - Uttak av reaktiv effekt
OmrådeEffektledd vinter (kr/kVAr/mnd) *Effektledd sommer (kr/kVAr/mnd) *
Høyspenning6,280,94

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet - Produksjon

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunnlag, anvendes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad som avregningsgrunnlag for oppstartsåret, samt påfølgende kalenderår. Fra og med 3. kalenderår legges historiske data til grunn for avregningen.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet - Produksjon
OmrådeFastledd (øre/kWh)Energiledd (øre/kWh)
Tensio TNs regionalnett1,49Beregnes individuelt per kunde

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet - Uttak av aktiv effekt

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet - Uttak av aktiv effekt
OmrådeFastledd (kr/år)Energiledd (øre/kWh)
Høyspenning og lavspenning2685Beregnes individuelt per kunde

Plusskunde

Forbruk faktureres som ordinær nettleie, men i tillegg kompenserer Tensio TN overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nettap på følgende vis:

Plusskunde
PlusskundePeriode
Innmatet volum x 4% x Nordpool spotpris i perioden01.05 – 01.11
Innmatet volum x 6% x Nordpool spotpris i perioden01.11 – 01.05

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag