700 millioner kroner i strømstøtte til trønderske husholdninger

Vintermåneder med mest strømstøtte.

Bilde av et flott fjell-landskap med strømlinjer

17. januar 2024

Fra den nasjonale strømstøtteordningen ble opprettet i desember 2021 frem til utgangen av desember 2023 er det betalt ut rundt 700 millioner kroner i strømstøtte for å kompensere trønderske husholdninger for høye strømpriser.

Den måneden trønderne fikk mest strømstøtte var for desember 2022. Bare for den ene måneden ble det betalt ut rundt 450 millioner kroner for å kompensere Tensios kunder i Trøndelag. Denne måneden hadde også historisk høye strømpriser i prisområde NO3/Midt-Norge. Den gjennomsnittlige strømprisen denne måneden var nær 2 kroner pr kWh (eks mva). Desember 2022 er så langt den måneden etter uroen i strømmarkedene og krigen i Ukraina startet at strømprisene har vært desidert høyest i NO3/Trøndelag.

Måneden med nest mest strømstøtte for trønderske husholdninger var desember 2023, en måned som vi nylig har lagt bak oss. For denne måneden er det kompensert i overkant av 100 millioner til Tensios kunder, og den gjennomsnittlige markedsprisen for strøm var denne måneden på nær 80 øre pr kWh (eks mva).

Til sammen er det i fem kalendermåneder det er betalt ut strømstøtte til trønderske husholdninger siden strømstøtteordningen ble opprettet. Oversikten under (figur 1) viser strømstøtten til de i Trøndelag som er kunder av Tensio. I tillegg er det betalt ut strømstøtte til kunder av strømnettselskapene Nettselskapet og Røros e-verk i Trøndelag med tall som Tensio ikke har detaljert oversikt over. Inkluderes disse tallene er det rimelig å legge til grunn at det er betalt ut minst 700 millioner kroner i strømstøtte til trønderske husholdninger i hele perioden.

Regjeringen har meldt at strømstøtteordningen skal vare til minst ut 2024. Siden opprettelsen ved årsskiftet 21/22 er strømstøtteordningen endret flere ganger underveis. Den største endringen i ordningen skjedde fra og med september 2023. Fra det tidspunktet er strømstøtten basert på gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) time for time i det lokale prisområdet husholdningen (NO3 for de fleste i Trøndelag). Når markedsprisen overstiger 70 øre per kilowattime (kWh) eksklusive merverdiavgift, vil staten betale 90 prosent av kraftprisen over dette nivået. Fra og med 1. januar 2024 er terskelen på 70 øre/kWh endret til 73 øre/kWh (eks mva), og strømstøtten skal fortsatt dekke 90 prosent over dette.

Den reviderte strømstøtteordningen er også årsaken til at det ble betalt ut strømstøtte til Tensios kunder i både oktober og november 2023. I den gamle strømstøtteordningen (som virket frem til september 2023) ville det ikke blitt betalt ut strømstøtte til trønderske husholdninger i disse månedene. Det skyldes at den gjennomsnittlige månedprisen for strøm var under terskelnivåene for strømstøtte i disse månedene, henholdsvis 16 øre pr kWh i oktober 2023 og 65 øre pr kWh i november. Men bak disse gjennomsnittstallene for måneden sett under ett har det vært enkelttimer med langt høyere priser. Den nye og reviderte strømstøtteordningen har derfor så langt spart trønderske husholdninger for minst 70 millioner kroner i strømutgifter.

For 2024 samlet er det anslått at staten vil utbetale om lag 9,75 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene i Norge. Strømprisene har så langt vært desidert høyest i Sør-Norge, og dermed er det også husholdninger i Sør-Norge som får den største andelen av den samlede strømstøtten.

Strømstøtte til husholdninger
MånedStrømstøtte husholdninger Tensio (tall i NOK, avrundete tall)
2022-0910 500 000 kr
2022-12454 000 000 kr
2023-102 000 000 kr
2023-1167 300 000
2023-12115 000 000
Sum650 000 000 kr

Figur 1 - Utbetalt strømstøtte til husholdninger Tensio