Alternativ linjerydding

Tensio har for tiden 15 firbeinte linjeryddere fordelt på Stjørdal og Steinkjer.

Publisert: Oppdatert:
Geitene er veldig rolige, og ligger å hviler i skyggen

Som et prøveprosjekt benytter vi nå geiter som en del av linjeryddingen vår, spesielt i områder der det må tas ekstra hensyn, som i viktige grøntarealer, og der det ferdes mye folk.

Det går 9 geiter på øversiden av Steinkjer Trafo, der vi ønsker å se hvordan geitene klarer å holde vegetasjonen nede etter nylig linjerydding. Dette er et tettbebygd område, og vi ønsker å se om geitene kan føre til en mer skånsom måte å rydde på.

Ved Fosslia barneskole i Stjørdal går 6 geiter i et viktig grøntområde for innbyggerne for lokalbefolkningen. For å ta vare på fuglene i hekkesesongen, ønsker vi å sette et minst mulig avtrykk i området. I tillegg ligger området i nærheten av skole og barnehage, og tilbakemeldingene fra ansatte og barn er utelukkende positive.

Geit som går og spiser

For å holde geitene på ønsket område, benyttes digitale gjerder fra NoFence.

Dersom geitene krysser grensa, gir klaven fra seg et lydvarsel. Dersom dyret ignorerer lydvarselet, avgis et svakt, men effektivt strømstøt. Etter en kort innlæringsperiode har dyra lært seg å snu på lydvarselet og holder seg innenfor beiteområdet.

Er du i nærheten, så hils gjerne på geitene. De biter ikke. 😀🐐

Geit som spiser vekster i området