Enova-støtte til prosjekt for bedre utnyttelse av strømnettet

Viktig bidrag for å løse kapasitetsutfordringene i energisystemet

To Tensio-ansatte som snakker sammen

Mandag 4. mars 2024

Sju av landets største nettselskaper går sammen om et storstilt prosjekt for å utnytte strømnettet bedre. Nå har Enova bevilget 100 millioner kroner til forskningsprosjektet «Euroflex», som har en økonomisk ramme på 250 millioner.

Bilde av Rune Paulsen, Tensio

Vi må bygge mye nytt nett i årene som kommer, men like viktig er det at vi også legger til rette for å utnytte den kapasiteten vi allerede har

- Rune Paulsen, Leder nettutvikling og nettstrategi

Deltakerne i prosjektet Euroflex skal utforske teknologi, løsninger og forretningsmodeller for hvordan vi bedre kan utnytte ledig kapasitet i strømnettet. Målet er å få mest mulig ut av eksisterende strømnett og redusere behovet for å bygge nytt.

Tensios ambisjon er å være en drivkraft for en bærekraftig, elektrifisert og konkurransedyktig region. For å få det til må vi utnytte nettet bedre, sier Paulsen.

Idéen bak dette prosjektet er å etablere et kommersielt marked for handel av fleksibilitet. Gjennom prosjektet skal nettselskapene betale kunder for å koble ut deler av strømforbruket sitt når de trenger å frigjøre plass i nettet. Dermed kan strømkundene som deltar, få redusert strømregningen sin. Transaksjonene skjer automatisk via en felles handelsplattform.

Nettselskapene i Euroflex-prosjektet er BKK, Tensio, Linja, Fagne, Norgesnett, Glitre Nett og Elvia. Andre deltakere er blant annet Statnett, Å Energi Fleksibilitet, Elhub, Elbits og markedsplassen Nodes. I sum leverer de deltakende nettselskapene strøm til to tredjedeler av Norges strømkunder.

Stor utfordring

Det statlige foretaket Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippsamfunnet. Enova yter økonomisk støtte til investering og utvikling av ny grønn teknologi. Euroflex er det hittil største fleksibilitetsprosjektet Enova har gitt bidrag til. Enova støttet 23 prosjekter i 2023 for å utnytte strømnettet mer effektivt. Samlet ble det bevilget 464 millioner kroner.

– Det er stort potensiale for å utnytte strømnettet vårt bedre. Ny teknologi og digitalisering forsterker disse mulighetene og det er en helt naturlig del av vårt mandat at vi støtter prosjekter som tar i bruk teknologi som øker fleksibiliteten, utnytter eksisterende infrastruktur og ivaretar og forsterker driftssikkerheten i dagens og fremtidens anlegg, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Et strålende eksempel

Klima og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier det trengs flere løsninger som kan bidra til å redusere belastingen på nettet.

Vi opplever over hele landet at begrensninger i lokal nettkapasitet hindrer gjennomføring av viktige industriprosjekter og klimatiltak. Vi trenger derfor flere løsninger som raskt kan bidra til at belastningen på nettet reduseres. Euroflex er et strålende eksempel på en slik løsning, og det er gledelig at Enovas støtte kan bidra til å realisere slike prosjekter, sier Bjelland Eriksen.