Grønn toppscore til Tensio

Cicero klassifiserer Tensio som en «mørkegrønn» virksomhet.

Bilde av strømlinjer i Trøndersk natur

Ikke overraskende

Trygve Kvernland, konsernsjef Tensio

For oss som jobber med å legge til rette for elektrifisering, klimagassreduksjoner og økt grønn verdiskaping hver eneste dag så kommer ikke dette som en overraskelse

- Trygve Kvernland, konsernsjef i Tensio

Elektrifiseringen i Trøndelag og Norge skyter fart og Tensio merker svært godt at flere og flere næringsaktører gjennomfører eller har planer om å bytte ut fossilt med fornybart.

Elektrifisering og grønt skifte skjer i et økende tempo nå, og det betyr at Tensio og andre selskaper med ansvar for den fornybare strømforsyningen kjenner godt på taktskiftet, sier Kvernland

Tensio er Norges nest største strømnettselskap, og har regionansvaret for strømforsyningen til Trøndelag.


Økonomisjef Dina Eleverum Aune

For å håndtere elektrifiseringsbølgen må vi gjøre ganske store investeringer fremover. I tillegg omsetter vi i den daglige driften for i overkant av 2 milliarder kroner årlig. Med så mye kapital i omløp er det en stor fordel for oss at vi får tilgang til billige grønne lån, og med klassifiseringen fra Cicero så får vi det

- Dina Elverum Aune, CFO

Finansmarkedene har de siste årene beveget seg i en grønnere og mer bærekraftig retning. Et resultat av denne utviklingen er at aktører og prosjekter som kan klassifiseres som «grønne» får tilgang på billigere kapital.

Som klassifisert grønn aktør får vi tilgang til billigere lån, og det er viktig for oss som i tillegg til å være en tilrettelegger for videre grønn utvikling også alltid må legge stor vekt på kostnadseffektivitet, sier Elverum Aune.

Fakta

  • Cicero senter for klimaforskning er Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning.
  • Cicero Shades of green gjør uavhengige vurderinger knyttet til virksomheters påvirkning på miljø og bærekraft.
  • Vurderingene brukes i finansmarkedene for at kapitalgivere får en trygghet for at kapitalen de tilbyr i markedet brukes til grønne aktører eller grønne prosjekter.
  • Grønne virksomheter eller grønne prosjekter kan oppnå klassifisering som «lysegrønne», «mellom-grønne», eller «mørkegrønne».
  • Cicero vurderer Tensio til å være i den øverste kategorien mørkegrønn/dark green.
  • Klassifiseringen mørkegrønn gis til aktører som har prosjekter og løsninger som korresponderer med en langsiktig og klimavennlig utvikling.