Lærlinger for fremtidens strømforsyning

Lærlinger fra hele Trøndelag tar nå fatt på viktige oppgaver i Tensio.

Bilde av lærlinger i Tensio

Klimagassreduksjoner og økt grønn verdiskaping gjør at strømforbruket i Norge og Trøndelag går i retning en dobling det neste tiåret. Aldri tidligere i historien har det vært så store og raske endringer i energisystemet. Dette betyr at Tensio og andre nettselskaper med ansvaret for å få strømmen fra produsent til forbruker blir satt på en ekstraordinær prøve i årene som kommer. Strømforsyningen, og at den alltid leverer, er helt essensielt for at et moderne samfunn skal virke.

Lærlingene som starter opp i Tensio nå starter yrkeskarrieren sin i det som er en historisk viktig tid for energi, klima og samfunnssikkerhet. I løpet av sin karriere skal energimontør-lærlingene bidra til å omstille Norge fra å være en olje- og fossilbasert økonomi til å bli et elektrifisert fornybarsamfunn. I tillegg blir lærlingene i Tensio lært opp til å bli viktige aktører i regionens samfunnssikkerhet.

Bilde av Maiken Solvang sittende i rosa lenestol

Det er energimontørene i Tensio som rykker ut dag, natt og året rundt når det skjer hendelser som gjør at byer, bydeler og lokalsamfunn i Trøndelag mister strømmen. Årlig er det rundt 2 000 utrykninger for å rette større eller mindre feil i strømnettet i Trøndelag

- Maiken Solvang, HR-sjef i Tensio

God Fagutdanning

Flere av lærlingene som nå kommer til Tensio har lagt bak seg to år på skolebenken der de har utviklet kompetanse til å utføre arbeid på dagens og framtidens elektriske systemer, og de har utviklet kompetanse knyttet til data- og kommunikasjonsteknologi og elektriske installasjoner, maskiner og anlegg.

I den 2,5 år lange læretiden i Tensio skal de nå:
Arbeide med montasje, idriftsettelse og vedlikehold av elektriske anlegg med ulike spenningsnivåer. Faget handler videre om sikker drift og stabil og miljøvennlig energiforsyning som leverer elektrisk energi til alle typer forbrukere. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets krav til funksjonell, sikker og bærekraftig energiforsyning.

Bilde av lærling Nathalie Sjaastad

Jeg har jobbet i Tensio som hjelpemontør en stund og trives veldig godt, nå gleder jeg meg til å ta fatt på lærlingetiden