Lederskifte i Tensio

Audhild Kvam har tatt over stafettpinnen etter Trygve Kvernland.

Bilde av Audhild Kvam og Trygve Kvernland

Fredag 1. mars

Med virkning fra 1. mars er Audhild Kvam konsernsjef i Tensio.

Det kjennes godt endelig å være i gang. Samtidig er jeg klar over at dette er et veldig stort ansvar. Tensio og strømforsyningen spiller en svært viktig rolle i livene til folk, er helt avgjørende for den daglige funksjonsevnen til samfunnet, og i tillegg er det viktig at vi som har ansvaret for strømforsyningen er tilstrekkelig fremme i skoene for å bidra til å understøtte den samfunnsutviklingen som lokale, regionale og nasjonale myndigheter har staket ut, sier konsernsjef Audhild Kvam.

Kvam peker på at utfordringene for energisystemet står i kø samtidig som sjefsskiftet skjer.


Siden sammenslåingen i 2019 har Tensio vært i kontinuerlig endring og omstilling, både for å effektivisere virksomheten og ta ut synergier fra sammenslåingen av NTE Nett og TrønderEnergi Nett, men også for å rigge Tensio og strømforsyningen til å håndtere den økende elektrifiseringen, og å håndtere den økte kompleksiteten som er tilført i form av teknologiutvikling, digitalisering, nye reguleringer, og en endret sikkerhetssituasjon. Til sammen er det et ganske heftig utfordringsbilde som står foran oss, og det er derfor viktig at Tensio fortsetter å utvikle seg for å være et mest mulig effektivt verktøy for en sikker strømforsyning, samtidig som vi skal være sentral samarbeidspartner for å løse de øvrige utfordringene som energisystemet står foran, sier Kvam.

Avtroppende konsernsjef Trygve Kvernland skal frem til sommeren bistå som rådgiver for Tensios nye konsernsjef.


Jeg er veldig glad for at Trygve, styret og administrasjonen i Tensio har lagt så godt til rette for sjefsskiftet. Frem til sommeren har Trygve takket ja til å bistå med en rekke viktige oppgaver i overgangsfasen vi er inne i. Trygve er heldigvis ikke redd for å ta i et tak, så vi skal sørge for at han blir svett de neste månedene også, avslutter Kvam.

Hør podcast med Audhild Kvam fra hennes besøk hos "Fornybaren".