Ny nettleiemodell fra 1. juli

I dag ble det kjent at Olje- og energidepartementet stadfester at ny nettleiemodell skal innføres i Norge fra 1. juli.

Bilde av et flott fjell-landskap med strømlinjer

Fredag 6. mai 2022

Ny nettleiemodell

Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Les mer fra OED (Olje- og energidepartementet)

Etter innspill fra en rekke nettselskaper, fag- og forbrukerorganisasjoner gjør Olje- og energidepartementet imidlertid nå noen endringer på sitt opprinnelige vedtak fra før jul. Disse endringene gjør at det blir noen justeringer på nettleiemodellen som skal innføres fra 1. juli, sammenlignet med den modellen som egentlig skulle innføres fra 1. januar 2022.


Bengt Eidem, kommunikasjonssjef i Tensio

Med denne avklaringen fra Olje- og energidepartementet så vil vi i Tensio og de andre nettselskapene i Norge nå sørge for at disse vedtakene blir satt ut i live fra 1. juli 2022

- Bengt Eidem, Kommunikasjonssjef

Tensios kommunikasjonssjef sier at ny nettleiemodell er viktigst å ta hensyn til for de som har elbiler hjemme.


Har du hurtiglader for elbilen hjemme, så må du være forberedt på at nettleia di kan øke hvis du ikke tilpasser ladingen din. For de aller fleste som enten bor i en leilighet, et rekkehus eller en vanlig enebolig, og har et normalt strømforbruk, så vil ikke ny nettleiemodell bety veldig mye. Men alle bør merke seg at det å bruke mye strøm samtidig vil bli dyrere enn før, og at det fra 1. juli derfor vil lønne seg å gjøre enkle tilpasninger, som f.eks å lade elbilen sakte på natta, sier Eidem.

Ikke bruk vaskemaskinen om natta

Tensio opplyser at det ikke blir mye penger å spare på å bruke husholdningsapparater som vaskemaskin og oppvaskmaskin på natta.

Bruk disse apparatene som før, når du er våken. Det du kan spare mest på i ny nettleiemodell er å unngå å lade elbilen hurtig hjemme, og at du unngår å sette elbilen på lading samtidig som du bruker mange andre strømkrevende apparater, sier Eidem.

Hva blir konsekvensene av ny nettleiemodell?


Nettleia vil bli noe høyere for de som bruker mye strøm samtidig.
Det er de som bruker mye strøm samtidig som bidrar mest til at kapasiteten i strømnettet må økes.

Med ny nettleiemodell vil det bli dyrere med hurtiglading av elbil hjemme. Det vil med andre ord lønne seg å fordele ladingen over en lengre tidsperiode og ta natten i bruk, forutsatt en trygg ladeløsning hjemme. På samme måte vil det lønne seg å ikke lade elbilen samtidig som mange andre strømkrevende husholdningsapparater er i bruk.

Nettleia vil bli noe lavere for de som ikke bruker mye strøm samtidig.
De som bruker lite strøm samtidig bidrar i mindre grad til at kapasiteten i strømnettet må bygges ut, og myndighetene ønsker derfor å belønne dette i form av lavere nettleie.

Nettselskapene tjener hverken mer eller mindre som følge av ny nettleiemodell.

Ny nettleiemodell betyr en omfordeling av kostnader mellom ulike kundegrupper. De som bruker lite kapasitet i strømnettet betaler mindre, de som bruker mye kapasitet betaler mer. Veldig mange kunder vil ligge et sted midt i mellom og vil heller ikke bli mye berørt av den nye nettleiemodellen.

Tensio vil i ukene som kommer legge ut mer informasjon på sine nettsider om de konkrete tariffendringene.