Gravearbeid

Arbeid i nærheten av strømnettet kan være svært farlig om det skjer på feil måte. Her finner du informasjon om hvordan du bør gå frem for å unngå farlige situasjoner og ivareta sikkerhet i prosessen.

Blid medarbeider i felten

Relevante tema før du starter gravearbeid