132 kV linje fra Åfjord til Eide

Tensio planlegger å bygge ny 132 kV linje fra Åfjord transformatorstasjon i Åfjord kommune til en ny transformatorstasjon på Eide i Ørland kommune.

En montør ute på oppdrag

Bakgrunn

Et økende strømforbruk i kommunene Indre Fosen og Ørland medfører at det er behov for å gjennomføre tiltak for å bedre forsyningssikkerheten og å sikre fremtidig strømforsyning.

Les mer om konsesjonssaken hos NVE her.

Om prosjektet

Linjen vil bli ca. 34 km lang. Prosjektet består av følgende:

  • 132 kV luftledning fra Åfjord til Eide
  • Ny transformatorstasjon på Eide
  • Ny transformatorstasjon i Teksdal
  • Utvidelse av Åfjord transformatorstasjon

Framdrift

  • Melding og konsesjonssøknad 2020/21
  • Høring konsesjonssøknad 2022
  • Planlegging og prosjektering 2023
  • Bygging 2024/2025