132 kV linje fra Orkdal til Gjølme

Tensio planlegger å bygge ny 132 kV linje fra Orkdal transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon på Gjølme i Orkland kommune.

Montør som henger i en strømstolpe

Tensio planlegger å bygge ny 132 kV linje fra Orkdal transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon på Gjølme i Orkland kommune.

Bakgrunn

Et økende strømforbruk ved Gjølme medfører at det er behov for å gjennomføre tiltak for å bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for forsyning av forventet og planlagt nytt forbruk.

Om prosjektet

Linjen vil bli ca. 10 - 12 km lang avhengig av trase. Prosjektet består av følgende:

  • 132 kV luftledning fra Orkdal transformatorstasjon til Gjølme transformatorstasjon med ulike trasealternativer
  • Ny transformatorstasjon på Gjølme
  • Endringer ved Orkdal transformatorstasjon

Mastetype

Det er planlagt å benytte fagverksmaster i rundstål. Forbindelsen etableres som dobbelkurs. Bildet illustrerer denne mastetypen.

Mast som skal benyttes i prosjektet

Framdrift

  • Konsesjonssøknad 2023
  • Høring konsesjonssøknad 2024
  • Planlegging og prosjektering 2025
  • Bygging 2026/2027

Kart

Kartet viser de ulike trasealternativene for den nye linjen.