Pågående prosjekter i Trondheim

Tensio forbereder fremtidens strømforsyning i Trondheimsområdet og har flere pågående prosjekter for å forsterke og forbedre strømnettet. Her finner du informasjon om våre tiltak og prosjekter.

Bryggerekken langs Nidelva mellom Gamle bybro og Bakke bru i Trondheim

Tensio ønsker sammen med Statnett å tilrettelegge for
ytterligere elektrifisering i Trondheim ved at:

  • Alle nye kabelforbindelser bygges for 132 kV - Tensio
  • Alle nye/fornyede stasjoner bygges for 132kV - Tensio
  • 132kV driftspenning innføres stegvis – Tensio
  • Etablere ny sentralnettstasjon (420 kV) - Statnett
  • Samarbeide med Trondheim kommune og Trøndelag
    fylkeskommune for koordinert infrastrukturutbygging ved
    sammenfallende prosjekter