Fordeling av overskuddsproduksjon

Dette er en ordning som gir mulighet til å dele overskuddsproduksjon av egenprodusert strøm med andre kunder på samme eiendom

Lyspære og mynter som symboliserer at strømstøtte gir penger tilbake til kunden ved høye priser

Ordningen med fordeling av overskuddsproduksjon av egenprodusert fornybar strøm ble innført ved en forskriftsendring 1. oktober 2023. Forskriftsendringene gjør at kunder på samme eiendom kan slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, for eksempel med solcellepaneler.

 • Det er mulig å delta i ordningen med anlegg på inntil 1 MW (1000 kW) installert effekt innenfor samme eiendom.
 • Ordningen består av ett eller flere produksjonsanlegg (produsent) og forbruksanlegg (mottaker) som mottar en forhåndsbestemt fordeling av overskuddsproduksjonen.
 • 100 % av overskuddsproduksjonen må fordeles.

Det er 3 ulike fordelinger å velge mellom og det er produsenten som velger hvilken fordeling som skal benyttes:

 • Lik fordeling
 • Dynamisk fordeling (basert på forbruk)
 • Manuell fordeling (settes manuelt basert på for eksempel boenhetens størrelse og/eller finansielt bidrag til produksjonsanlegg).

Produsent av overskuddsproduksjon

Du som produsent har ansvar for å innhente samtykke fra samtlige mottakere i forkant av fordeling. Det er ikke mulig å reservere seg mot å være mottaker etter at produsent har meldt inn fordeling hos oss i Tensio. Alle forhold rundt eventuelle reservasjoner eller klager skal være avklart på forhånd og håndteres internt mellom produsent og mottaker.

 • Oppstart av fordeling av overskuddsproduksjon må skje frem i tid.
 • Det må påberegnes noe behandlingstid.
 • Gjelder det ny installasjon må det først opprettes en kontrakt for å få tilgang til Min Side.
 • Produksjonsanlegget må også være registrert i Elhub (felles datahub for kraftbransjen).

Mottaker av overskuddsproduksjon

Forutsetning for å være en mottaker i en avtale:

 • Mottaker er ikke en plusskunde eller profilavregnet
 • Mottaker har en avtale med en kraftleverandør om kjøp av eventuell overskuddsproduksjon

Det er ikke mulig å reservere seg mot å være mottaker etter at produsent har meldt inn fordeling hos oss i Tensio

Mottakere kan få overskuddsproduksjon dersom produksjonen overstiger forbruket i en gitt time. Dersom du skal få betalt for dette overskuddet må du ha en avtale med egen strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.

Ved fordeling av overskuddsproduksjon

Send en mail til postmottak@tensio.no
Opplysningene som vi trenger er:
 1. Hvilket målepunktID skal dele av sin produksjon
 2. Hvilke målepunktIDer skal motta av produksjonen, samt hvor stor andel av produksjonen hvert målepunktID skal motta

Etter at vi som netteier har kontrollert opplysningene, gir vi beskjed om at du kan registrere ønsket fordeling på Min Side