Smart strømmåler

Smarte målere er et ledd i en nødvendig modernisering av strømnettet.

Strømmåler

Smart strømmåler gir en rekke fordeler for deg som kunde, og oss som jobber med strømforsyningen:

  1. Med smart strømmåler slipper du å lese av strømmen selv. Avlesningen skjer automatisk.
  2. Smart strømmåler sørger for at strømregningen blir riktig. Informasjonen om hvor mye strøm du har brukt, og når du har brukt den, sendes helt automatisk til Tensio. Nettleie og strømregning baseres deretter på disse målingene.
  3. Du kan følge med på og tilpasse strømbruken din. Du kan følge med på strømbruken din, og tilpasse forbruket ditt etter når på døgnet strømprisen er lavest.
  4. Målerens HAN-port gir deg nye muligheter. Strømmåleren har en egen utgang som kalles for en HAN-port. Denne kan man koble til teknologi som kan hjelpe deg å holde bedre oversikt over strømforbruket ditt.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan skrur jeg av strømmen

For å stenge av strømmen brukes den oransje knappen på måleren din.

  1. Trykk kjapt på den øverste oransje knappen på måleren din. Tekst i skjermen er da "off here"
  2. Trykk igjen og hold knappen inne til du hører et klikk.

Den samme prosedyren følges for å koble strømmen til igjen. Tekst i skjermen er da "on here"


Noen foretrekker å koble fra all strømtilførsel til hytta eller fritidsboligen når de forlater anlegget for en lengre periode.

Den gamle måten for å strenge strømmen (med gammel strømmåler) var å skru av hovedsikringen til anlegget. Dette er ikke anbefalt!

Ved å stenge av strømmen via strømmåleren, sikrer du at din strømregning blir korrekt. Vi vil fremdeles ha kontakt med din strømmåler, og får informasjon om det reelle strømforbruket.

Hvis du stenger strømmen via din hovedsikring, vil strømmåleren bli strømløs og sender ikke informasjon om ditt strømforbruk til oss. Da blir det beregnet ut fra tidligere forbruk på anlegget og du risikerer å betale for strøm du ikke har brukt.


Varsel om måleravlesning

Det kan det være flere grunner til at du mottar varsel om måleravlesning

  • Vi har ikke kontakt med måleren din. Når vi får kontakt med måleren din vil du ikke lenger få varsel om å lese av måleren.
  • Du har slått av hovedsikringen. Når hovedsikring er slått av vil ikke måleren kunne sende oss forbruk. Vi sender da automatisk ut et varsel om å lese av. Om vi ikke får inn avlesning vil vi estimere forbruk for perioden.

For å sikre at din faktura blir så korrekt som mulig anbefaler vi at du leser av måleren din når du har fått varsel om dette.

Slik fungerer måleren