Endring av ditt strømanlegg

Skal du rive, bygge eller gjøre endringer som påvirker Tensio sitt strømnett?

To montører som står å snakker sammen

Hvilke endringer skal du utføre?

Øke strømkapasitet til din bolig

Ønsker du å øke strømkapasiteten og endre hovedsikringen inn til din bolig?

  1. Dersom det er behov for mer strøm inn til huset må du engasjere en elektriker for å utføre arbeidet.
  2. Din elektriker kontakter Tensio med forespørsel om ønsket tiltak og endring av kapasitet inn til huset/hovedsikring.
  3. Tensio utfører beregninger og sender deg et pristilbud.
  4. Arbeidet kan utføres av din valgte elektriker når pristilbudet er betalt og godkjent av deg.

Flytte strømskap, stolper eller strømkabler

Typiske tiltak som utløser behov for å flytte strømkomponenter:
  • etablering av vei/innkjørsel
  • nye bygg, tilbygg og garasje
  • drenering, massefjerning, støttemur mm.
  • visuelle tiltak som for eksempel omlegging av luftlinje til kabelanlegg.
Kostnader

Ønsker du å flytte eller endre på våre strømkomponenter må du betale for dette selv. Ta kontakt med oss for mer informasjon

Endre antall strømmålere

Dersom du ønsker å endre antall målere i boligen din, må du ta kontakt med en elektriker.

Elektrikeren du velger holder kontakt med Tensio på dine vegne for å melde inn og utføre endringene du ønsker.

Ut-/innkobling av strøm til bolig

Kontakt oss om du trenger å gjøre boligen din strømløs.

Dette kan være nødvendig i forbindelse med bytte av kledning og vindskibord, eller oppgraderinger som kommer i berøring med steder der strømledningen går inn i huset ditt. Bistand ved ut-/innkobling av anlegget er en kostnad du som kunde må dekke.

Riving av bygg

Ved riving av et elektrisk anlegg må du kontakte en elektriker som kontrollerer anlegget og melder inn nedtak av strømmåler til oss. Elektrikeren kontakter Tensio dersom det er nødvendig at vi bistår med frakoblingen.