Trefelling

Skal du felle trær? Da er det viktig at du først sjekker avstanden til strømførende ledninger i nærheten.

Skogsarbeid

Før du starter med trefelling

Før du starter å felle trær bør du sette deg grundig inn i hvor det er strømledninger på eiendommen din. Husk at du er ansvarlig for både din egen sikkerhet og for at trefellingen ikke skader våre ledninger. Trær nær lavspenningsledninger (ledninger som går inn til huset ditt, eksempelvis) kan du selv felle dersom du har kompetanse til dette, eller du kan kontakte et profesjonelt firma.

Tensio feller ikke trær nær lavspeningsledninger utenom særskilte tilfeller. Trær nær høyspenningsledninger (de større kraftledningene) bistår Tensio kostnadsfritt med felling av, dersom de er nærmere ledningen enn 30 meter.

Er uhellet ute eller hvis du observerer trær i direkte kontakt med våre strømkabler, ta kontakt med oss på vår døgnåpne telefon 741 21 500.

De som skal felle trær eller rydde skog i nærheten av våre høyspentlinjer MÅ alltid ta kontakt med Tensio først.

Trefelling livsfare

  • Felling av trær skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår
  • Berøring av spenningsførende ledninger er livsfarlig.
    Hold avstand hvis et tre ligger over ledningen!
  • Fjern aldri treet på egen hånd
  • Flytt deg umiddelbart fra området
  • Påse at ingen kommer i berøring med ledningen eller treet.