Produksjon

Produksjon av strøm fra små kraftverk og plusskunder som produserer egen strøm.

Solceller på et tak

Plusskunder & små-kraftverk

Produksjon av strøm innbefatter både plusskunder, som har både forbruk og produksjon, samt små kraftverk.

Hva er små kraftverk?

Små kraftverk er en fellesbetegnelse på vannkraftverk som er mindre enn 10 MW.

De er definert i følgende underkategorier:

  • Mikrokraftverk har avgitt effekt under 100 kW (0,1 MW)
  • Minikraftverk har avgitt effekt mellom 100 kW og 1000 kW (0,1 - 1 MW)
  • Småkraftverk har avgitt effekt mellom 1000 W og 10 000 W (1-10 MW)

Krav til en kraftprodusent

Nettselskapet må stille krav til kraftprodusentene for å ivareta leveringskvaliteten til alle kunder tilknyttet samme nettområde. Distribusjonsnettet er som oftest drevet som radiell nettstruktur, det vil si at transformatorstasjonen forsyner flere stråler kalt avganger. Nettet og kontrollutrustningen er bygget for en driftssituasjon der effekten i nettet flyter i en retning.

Distribusjonsnettet er i utgangspunktet dimensjonert for å takle belastning som gir et visst spenningsfall. Blir et kraftverk tilknyttet på radial kan en risikere at lastflyten blir to-veis. Er dette en relativt svak radial kan det oppstå spenningsstigning som vi må ta hensyn til. Det er derfor ikke uvanlig at det må nettforsterkninger til før vi kan tillate tilknytning av kraftverket. Sammen med andre nødvendige tiltak, blir dette tatt inn i et anleggsbidrag til innmatingskunden.

Fordeling av overskuddsproduksjon

Ved fordeling av overskuddsproduksjon, sendes en mail til postmottak@tensio.no

Opplysningene som vi trenger er:

  1. Hvilket målepunktID skal dele av sin produksjon
  2. Hvilke målepunktIDer skal motta av produksjonen, samt hvor stor andel av produksjonen hvert målepunktID skal motta
  3. Ønsket dato for oppstart av deling (enten «snarest mulig» eller en konkret dato)
  4. Signatur fra person med prokura i Brønnøysund hos det foretaket som skal dele produksjon

Hvordan måles forbruk og produksjon hos en Plusskunde

Måling av forbruk og produksjon skjer med den nye AMS-måleren. AMS-måleren inneholder en kommunikasjonsmodul som sender data om produksjon til nettselskapet.