Avtaler og tekniske beskrivelser

01. Avtalegrunnlag Rammeavtale entreprenørtjenester

02. Rammeavtale for entreprenørtjenester i LS-nett

03. Tillegg 1 Informasjonssikkerhetsavtale (ISA)

04. Tillegg 1 TS.K.6.7-65 Taushetserklæring for leverandører

05. Tillegg 1 TS-DL.6-02 Krav til informasjonssikkerhet

06. Tillegg 2 HMS- og firmaopplysninger fra leverandør

07. Tillegg 3.1r Instruks for Faglig ansvarlig for installatører som leverer tjenester i TENSIO sine anlegg

08. Vedlegg A01 Nettselskapets alminnelige innkjøpsvilkår

09. Vedlegg B01 Produktbeskrivelse og prisoppsett

10. Vedlegg C01 Tekniske spesifikasjoner (r1.1)

11. Vedlegg C02 Materielliste

12. Vedlegg C03 RENblad 1307 - Prosedyre for spenningsetting av LS-installasjoner

13. Vedlegg C03 RENblad 4000 - Måling Adm. bestemmelser LS-installasjoner

14. Vedlegg C03 RENblad 4001 - Måling Krav til målepunkt i LS-inst. direktemåling

15. Vedlegg C03 RENblad 4002 - Måling Krav til målepunkt i LS-inst. trafomåling

16. Vedlegg C03 RENblad 4003 - Måling Krav til tilgang og plassering

17. Vedlegg C03 RENblad 4100 - Tilknytning av LS-anlegg

18. Vedlegg C03 RENblad 4111 - Oversikt over kabel- og grunnmurskap i LS nett

19. Vedlegg C03 RENblad 4114 - Oversikt LS-nettsystem

20. Vedlegg C03 RENblad 8045 - 0,23-132 kV - Innmåling av anlegg

21. Vedlegg C03 RENblad 9000 - Montasje av kabel

22. Vedlegg C03 RENblad 9008 - Utførelse av grunne kabelgrøfter

23. Vedlegg C03 RENblad 9010 - Distribusjonsnett kabel - Kabelrør utførelse

24. Vedlegg C03 RENblad 9012 - Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

25. Vedlegg C03 RENblad 9120 - Kabelnett - Beskyttelse av midlertidige anlegg

26. Vedlegg C03 TS.K.2.5.4-37 Skilt- og merkestandard for distribusjonsnettet

27. Vedlegg C03 TS.K.2.8-04 Rettighetsavtale lavspentkabel

28. Vedlegg D01 HMS og kompetansekrav

29. Vedlegg D02 Brosjyre arbeid nær høyspenningslinjer og kabler

30. Vedlegg D02 RENblad 1307 - Prosedyre for spenningsetting av LS-inst.

31. Vedlegg D02 TS.DL.3.4-17 AUS-prosedyre for arbeid på lavspenningsanlegg

32. Vedlegg D02 TS.DL.12.4-09 Vernebekledning for leverandører

33. Vedlegg D03 Nettselskapets etiske retningslinjer

34. Vedlegg D04 Fakturaadresse Tensio TS

35. Veiledning: Gravearbeid for stikkledning på egen eiendom

36. Vedlegg: Godkjente strømtrafoer