Anskaffelser i Tensio

To personer som sitter ved et bord å snakker med hverandre

Tensio er underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forsyningsforskriften

Her finner du informasjon om lovverket:

For å bli en leverandør til Tensio:

Ved avtaleinngåelse brukes bl.a. Tensio sine betingelser eller de norske standardiserte avtalevilkårene: NS standardene, Kolemo, Kolemini og Statens standardavtaler(SSA). Hvilke avtaler/krav vil bli definert i konkurransegrunnlaget for hver anskaffelse.