Hvem er vi?

Vi er blant Norges største strømnett-selskaper

Flere Tensio-ansatte som står samlet i front av en høyspentmast
Tensio-ansatt i front av en strømmast

Vi har regionansvaret for strømforsyningen til Trøndelag. Forsyningsområdet har en befolkning på rundt 500 000 innbyggere og er i areal på størrelse med hele Danmark.

Tensio-jakke hengende på en stol

Vi er på vakt 24/7 for at strømforsyningen skal fungere døgnet og året rundt.

Tensio-ansatt i front av en strømmast

Tensio har over 500 medarbeidere, som er fordelt på 20 ulike lokasjoner rundt om i Trøndelag.

Montør som henger i en strømstolpe

Forsyningsområdet består av 29 000 km linje/kabel, 100 trafostasjoner og 13 000 nettstasjoner. Alt dette må virke sammen hele tiden for at strømforsyningen skal fungere normalt.

Bilde av Audhild Kvam, konsernsjef i Tensio
Audhild Kvam, konsernsjef i Tensio

Tensio er et konsern med Tensio TS (Trøndelag sør) og Tensio TN (Trøndelag nord) som datterselskaper. Tensio TN og Tensio TS tilsvarer det som tidligere var kjent som henholdsvis NTE Nett og TrønderEnergi Nett.

Administrasjonssenteret vårt ligger på Stjørdal, og driftshovedkvarterene våre ligger i Trondheim (Tensio TS) og i Steinkjer (Tensio TN).

Tensio eies av NTE (40%), TrønderEnergi (40%) og KLP (20%).

Audhild Kvam er konsernsjef i Tensio, og Jan Arve Haugan er styreleder.