Kraftig økning i støtte til energieffektivisering

Antall godkjente søknader til energisparende tiltak for husholdninger er mer enn doblet fra 2022 til 2023, ifølge fersk rapport fra Enova.

Publisert: Oppdatert:
Lyspære og mynter som symboliserer at strømstøtte gir penger tilbake til kunden ved høye priser

Denne uka la Enova frem sin årsrapport for 2023.

Rapporten gir et tydelig bilde på hvordan bedrifter og husholdninger har tilpasset seg de økte og mer usikre strømprisene siden slutten av 2021.

2022 så en stor økning i besøk på Enovas nettsider og rekord i antall søknader om støtte. Dette året fikk 15.000 husholdningen innvilget søknader.

Denne rekorden ble kraftig slått i 2023. 35.000 støttetiltak ble gitt til husholdninger, i tillegg til 6000 til næringslivet. 6 milliarder ble totalt gitt i støtte, opp fra 5,7 milliarder året før.

Støtte til solcelleanlegg for husholdninger utgjorde den største posten med over 10.000 utbetalte tilskudd. Smarte varmtvannsberedere og pris- og effektstyrte energi lagringssystemer er de andre tiltakene som har fått mye i støtte.

Enova selv er svært opptatte av fleksibilitetsløsninger som et redskap for å avlaste strømnettet og redusere kraftbehovet.

«Fleksibiliteten som finnes i systemet, blir i dag utnyttet i begrenset grad. Samtidig har reguleringen av nett- og kraftselskap i liten grad lagt opp til omfattende innovasjon», skriver de i rapporten.

Større budsjett i 2024

Av en samlet ramme på 9,3 milliarder kroner for 2023 har Enova valgt å ikke benytte seg av omkring 3 milliarder kroner. Disse vil bli overført til budsjettet for 2024.

Enova vil dermed ha betydelig mer penger disponible for støtte i år enn i 2023.

«Vi går ut av dette året med mer ansvar og tillit, med et økt budsjett på 43 prosent fra 2023», sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i rapporten.

Det er ikke urimelig å se for seg at mye av disse pengene er tiltenkt støttetiltak for grønne industriprosjekter.

I mars i år fikk prosjektet Goliatwind 2 milliarder kroner i støtte til å realisere en utbygging av flytende havvindturbiner på Goliatfeltet utenfor Hammerfest.

– Flytende havvind-teknologi representerer en spennende mulighet for å ta oss ytterligere skritt i retning lavutslippssamfunnet. Da er det godt å se at det finnes kunnskap, kapasitet og engasjement til å flytte teknologiutviklingen her til lands, uttalte Nakstad i en pressemelding.