Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) fører tilsyn og rådgir våre kunder om sikkerhet rundt elektriske anlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til elvirksomheter.

DLE-ansatte på jobb

Hvorfor?

For å redusere mulighetene for branner, ulykker og skader på grunn av feil i det elektriske anlegget. Tensio er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Tensio ved DLE er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Oversikt over oppgavene til DLE

  • Utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger. Dette for å redusere branner, ulykker og skader på grunn av feil i det elektriske anlegget.
  • Tilby informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker med elektrisk årsak.
  • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskninger.
  • Utføre tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elektriske anlegg.
  • Utføre tilsyn med elvirksomheter og elektrikere som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg. Dette innebærer også stikkprøvekontroller av de installasjonsarbeidene disse virksomhetene utfører. Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte.
  • Utføre tilsyn med institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.
  • Utføre tilsyn med virksomheter som omsetter elektrisk utstyr for å sikre at omsetningen foregår i henhold til lover og forskrifter og at utstyret som omsettes har nødvendig sikkerhetsnivå.
  • Samarbeid med andre HMS-etater som f.eks. A-krim, Arbeidstilsynet, Brann- og feievesen, Mattilsynet og Fylkesmannens Miljø og Klimaavdeling.