Elsikkerhets-tips

Mellom 40-50% av alle boligbranner skyldes elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Her finner du gode tips og råd

Gode elsikkerhets-tips

Skal du pusse opp?

Har du overtatt et gammelt hus og har planer om å pusse det opp?

Da er det greit å vite litt om det elektriske anlegget, og hvorvidt dette er dimensjonert for din families strømforbruk. Ta kontakt med en elektriker og forhør deg om hva som er lurt å gjøre med ditt elanlegg.

Man bør ikke falle for fristelsen til å selv legge varmekabler, skifte noen stikkontakter eller legge opp fast belysning. Selv om installasjonsmateriell, som f.eks. varmekabler og stikkontakter kan kjøpes av hvem som helst, er det kun registrerte elvirksomheter som har lov til å installere dette. Feil på det elektriske anlegget kan være livsfarlig, og du bør overlate alt elektrisk arbeid til fagfolk.

Skal du kjøpe hus?

Tenk elsikkerhet allerede på visning. Feil og mangler på det elektriske anlegget fører ofte til konflikter. Kostnadene med å utbedre feil på anlegget kan bli betydelige. Samtidig kan de være for små til å utløse rett til kompensasjon, til tross for at feilene kan medføre fare for liv og eiendom.

Vurder følgende før du legger inn bud på et hus:

 • Les dokumentene nøye. På ny installasjon skal det foreligge samsvarserklæring, sluttkontroll og dokumentasjon på utført arbeid i fra en elvirksomhet.
 • Spør megleren om sist utførte el-kontroll av anlegget.
 • Ta gjerne med deg fagfolk på visning hvis du har mulighet.

Hvordan sikre elanlegget ditt?

Vi bruker langt mere strøm i boligene våre nå til dags enn vi gjorde før. Bor du i et eldre hus er det derfor ikke sikkert at elanlegget ditt er dimensjonert for strømforbruket ditt. Dersom anlegget ikke tåler den økte bruken kan det føre til varmgang, som er brannfarlig.

Ledninger, stikkontakter, koblingsbokser og sikringsskap mm. får redusert funksjon over tid. Vær alltid oppmerksom på varme ledninger, koblingsbokser og stikkontakter. En av hovedårsakene til brann er varmgang i koblinger, f.eks. støpsel på elektriske apparater. Dårlig kontakt kan utvikles over tid og forårsake høy temperatur som kan antenne andre materialer i nærheten.

Trekk ut og kontroller alle støpsler du normalt ikke trekker ut, minst én gang i året. Se etter misfarging, brunsvidde merker og deformert plast på støpslene.

Sikringsskap med skrusikringer

Hvis du har et sikringsskap med skrusikringer bør du være oppmerksom på følgende forhold:

 • Du må minst én gang i året skru til sikringslokkene. Disse løsner litt over tid.
 • Du må aldri sette inn større sikringer enn det som står i kursfortegnelsen. Bruk av for store eller falske sikringer kan føre til overbelastning av ledningen, som utgjør en stor brannfare. Sjekk at bunnskruen, porselensringen, er intakt, slik at det ikke er mulig å sette inn en for stor sikring.
 • Du må følge med på at sikringene ikke er unormalt varme. Sjekk det om vinteren når strømforbruket er størst. Hvis de er så varme at du ikke kan holde hånden på dem, må du snarest kontakte en elektriker.

Sikringsskap med automatsikringer

Det kan forekomme feil og varmgang i nyere sikringsskap. Dette skyldes gjerne at sikringsmateriellet ikke fungerer som det skal, at det er en overspenning eller at det har skjedd en feil ved montering eller arbeid i sikringsskapet.

Vær klar over at slike feil kan utvikle seg over tid og først bli alvorlige etter lang tid, kanskje flere år. Rare lukter og lyder eller blinking i lyset kan også være tegn på at noe er galt. Ta kontakt med en elektriker dersom du er i tvil.

Inntakssikringer

Mange eldre boliger har inntaksbokser med skrusikringer, som befinner seg der hvor strømmen kommer inn i huset. Inntaksbokser med skrusikringer ble i hovedsak benyttet frem til slutten av 1980-tallet. Disse er for det meste plassert på loftet/kvisten eller i kjelleren, avhengig av om strømmen kommer via luftledninger eller en kabel i bakken. Har du slike sikringer bør de ettersett, fortrinnsvis av en fagmann.

Jordfeilbrytere

En jordfeilbryter kobler automatisk ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene. Bryteren beskytter deg mot støt og strømgjennomgang ved jordfeil. Jordfeilbryteren vil også beskytte mot brann som kan oppstå dersom jordfeilstrømmen blir stor.

Siden 1998 har det gradvis blitt stilt strengere krav om bruk av beskyttelsestiltak for å unngå jordfeil, og jordfeilbrytere er det mest vanlige tiltaket. Om ditt anlegg inneholder jordfeilbryter avhenger av hvilke krav som gjaldt da anlegget var nytt. I en ny bolig vil det i hovedsak være en jordfeilbryter på hver kurs. Slik er det ikke nødvendigvis på eldre anlegg.

Dersom du ikke har jordfeilbrytere i ditt sikringsskap, bør du vurdere en ombygging av sikringsskapet. Det er ikke noe formelt krav om å ettermontere jordfeilbrytere, men det vil øke sikkerheten i det elektriske anlegget.
Det er viktig å teste jordfeilbryteren minimum to gang i året på følgende måte:

 • Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknappen vil variere avhengig av produsent.
 • Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på fremsiden av jordfeilbryteren faller automatisk ned.
  Vipp opp igjen den hendelen som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.
 • Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det noe feil med den. Du må da kontakte en elektriker.

Overspenningsvern

Overspenninger er uønskede høye spenningstopper som kommer inn i hus og hjem via strømnettet. Dette kan gjøre store skader på anlegget ditt og det elektriske utstyret du har tilkoblet. Overspenninger forårsakes av lynnedslag i, eller i nærheten av, kraftledninger eller ved inn- og utkobling av store belastninger til strømnettet.

Skader etter overspenninger er ofte store og tydelige, men det kan også være mindre skader som ikke oppdages med det første. Dette kan føre til mer alvorlig skade, varmgang og branntilløp på et senere tidspunkt. Beskytt derfor hjemmet ditt med et overspenningsvern.

Alle nye hus skal ha et overspenningsvern montert i sikringsskapet. De fleste eldre anlegg har ingen beskyttelse, og det er fornuftig å ettermontere dette.
Flere forsikringsselskap tilbyr rabatt på boligforsikringen dersom du har overspenningsvern.

En elektriker kan fortelle deg hvilke ulike overspenningsvern som passer sammen for å gi best mulig beskyttelse. Sjekk alltid overspenningsvernet etter et tordenvær. Ved kraftige eller gjentatte overspenninger kan det bli ødelagt.