Internkontroll for bedrifter

Alle virksomheter som benytter seg av et elektrisk anlegg, eller elektrisk utstyr, i sitt virke skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt. Uavhengig av virksomhetens størrelse.

Ikon for elektrikker

Det er viktig å merke seg at krav om internkontroll retter seg mot virksomheten, og ikke det elektriske anlegget. Dette betyr at virksomheten skal ha et internkontrollsystem som ivaretar elsikkerheten uavhengig av om virksomheten eier det elektriske anlegget selv eller om virksomheten leier lokalene anlegget befinner seg i. Hvordan ansvar og praktiske oppgaver skal fordeles, må i slike tilfeller avtales mellom utleier/eier og leietaker.

Tilpass internkontrollen etter virksomhetens omfang og innhold

Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke en omfattende internkontroll. For større virksomheter med høyere risiko skal systemet for internkontroll være mer omfattende. Det er virksomheten som må gjennomføre en risikovurdering for å kartlegge omfanget av internkontroll.

Det viktigste er at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat din virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere.

Mange bedrifter kan allerede ha innført rutiner og tiltak som tilfredsstiller kravene til en internkontroll, uten at man nødvendigvis selv er klar over dette. Ofte handler internkontroll om å systematisere og dokumentere de rutiner og tiltak som allerede er etablert i virksomheten.