Forbruksavgift

Egenerklæring om rett til redusert sats/fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft

Nettkunde

(evt. refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto)

Kontaktperson
Anleggets bruker
Anleggsinformasjon
Henvendelsesdetaljer
Opplysninger om kravet
Spesifiser forbruket på måleren.

Skriv 0 i felt som ikke gjelder din kategori.

Til hvilket formål går forbruket?
Dersom resten av arealet benyttes til administrasjon/kontorlokaler, ref. Særavgiftsforskriften §3-12-9.

Tillatte filtyper: pdf, jpg, png, docx, doc

Ingen vedlegg valgt (0/1)

Tillatte filtyper: pdf, jpg, png, docx, doc

Ingen vedlegg valgt (0/1)

Tillatte filtyper: pdf, jpg, png, docx, doc

Ingen vedlegg valgt (0/10)

Undertegners kontaktinformasjon