Avtaler og vilkår

Forholdet mellom Tensio og våre kunder er regulert gjennom standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått.

Tensio-jakke hengende på en stol

Avtalene regulerer forbrukeres rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til strømnettet.

Privatkunder

Standard nettleieavtale og tilknytningsvilkår for privatkunder

Bedriftskunder

Standard nettleieavtale og tilknytningsvilkår for næringskunder