Mine rettigheter

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at våre kunder får den beste tjenesten fra oss. Noen ganger oppstår det likevel feil og feilsituasjoner. Da kan du som kunde ha rett på kompensasjon eller erstatning fra oss.

Tensio-montører i arbeid for å gi kundene strømmen tilbake

Kompensasjon og klage

Se våre standard nettleieavtaler for deg som kunde hos oss i Tensio for mer informasjon om din avtale og rettigheter.

Dersom det oppstår en uenighet som ikke løses direkte mellom deg som privatkunde og Tensio som selskap, har du adgang til å klage til Elklagenemda.

Vi er medlem av Elklagenemnda og behandler innkommende saker på linje med praksis i nemnda. På Elklagenemnda sin nettside finner du mer informasjon om tidligere vedtak, og hvordan du kan bringe en sak inn for behandling.

Les mer om dette på Elklagenemndas nettside

Næringskunder kan sende klager til RME(Reguleringsmyndigheten for energi)

Ønsker du å sende inn et erstatningskrav til Tensio

Dette kan være skade eller tap som du mener er forårsaket av Tensio

  • Du kan fritt velge om du vil sende kravet til ditt eget forsikringsselskap eller direkte til oss for behandling.
  • Vi gjør oppmerksom på at du selv må betale faktura i forbindelse med skade. Vi vil overføre eventuelt erstatningsbeløp til oppgitt kontonummer.

Skade eller tap som skyldes strømbrudd på grunn av vær og vind

Vi anbefaler at du kontakter eget forsikringsselskap. Normalt vil innboforsikringen dekke ødelagt mat i kjøleskap og fryser.

Hvis et strømbrudd varer over 12 timer, har du krav på kompensasjon for langvarig avbrudd fra Tensio.