Knutepunkt Energikoordinering på plass

Christian Hemmingsen leder for Energikoordinering i Tensio.

Bilde av flere personer som er samlet i et møterom

Nettselskaper, kommuner og næringsaktører møter hyppig tilfeller hvor nye initiativ og utvidelser av eksisterende virksomheter må settes på vent i lang tid i påvente av tradisjonell nettutbygging og ny kraftproduksjon. Dette er en situasjon som hindrer ønsket samfunnsutvikling og bremser det grønne skiftet.

Tensio er blant de største regionale nettselskapene i Norge, og har ansvaret for strømforsyningen og strømnettet i Trøndelag. Sammen med nettselskapene Elvia (forsyningsansvar Oslo/Østlandet) og Lnett (forsyningsansvar Rogaland) lanserte Tensio derfor i fjor høst prosjektet «Nettselskapet som regional energikoordinator».

Les mer her: Gjør grep for regional energikoordinering

I dette arbeidet skal nettselskapene være pådrivere for å etablere et samspill mellom aktører i de regionale energisystemene, og bruke den kunnskapen samspillet gir til å få opp løsninger som på en mest mulig effektiv måte dekker energi- og kapasitetsbehovene i regionen.​

Bilde av Kristian Hemmingsen, energikoordinator i Tensio
Christian Hemmingsen leder for Energikoordinering i Tensio.

Nå er det klart at Christian R. Hemmingsen skal lede dette arbeidet i Tensio, og han har allerede rukket å starte i jobben nå på nyåret.

Hemmingsen har tidligere jobbet i Enova og Innovasjon Norge, og har de siste årene ledet arbeidet med Invest in Trøndelag. I Enova jobbet Hemmingsen blant annet som markedssjef for bygg og eiendom, med fokus på blant annet energieffektivisering, bruk av ny teknologi og områdeutvikling. Av utdannelse er Hemmingsen sivilarkitekt og har videre bakgrunn som tømrer og husbygningstekniker.

I løpet av de neste par månedene vil Tensios Energikoordinator-team få påfyll av flere nye dyktige energikoordinatorer.

Hemmingsen kan kontaktes direkte på følgende e-postadresse: christian.hemmingsen@tensio.no