Nettleieøkning fra 1. mai

Nettleia tilbake på 2021-nivå i Trøndelag.

Bilde av strømnett med en by i bakgrunnen

5. april 2023

Fra 1. mai øker nettleia med nær 6% for Tensios kunder. En typisk leilighetskunde må betale rundt 30-40 kroner mer i måneden, og nettleia for en typisk eneboligkunde øker med rundt 60-80 kroner.

Priseksempler endringer nettleie:

Månedspris Sør-Trøndelag*I dagFra 01. mai%-vis endring 1. mai
Leilighet**511 kr541 kr5,9 %
Enebolig***979 kr1 035 kr5,7 %
Månedspris Nord-Trøndelag*I dagFra 1.mai%-vis endring fra 1.mai
Leilighet**636 kr679 kr5,9 %
Enebolig***1 234 kr1 315 kr5,7 %

* Inkludert mva og offentlige avgifter. Rundt halvparten av nettleia består av offentlige avgifter (mva, forbruksavgift og ENOVA/energifonds-avgift). Forbruksavgift og energifonds-avgift utgjør 21,05 øre pr kWh. I priseksemplene er det lagt til grunn at 75% av forbruket er om dagen (dagtakst energiledd mellom klokken 06-22), og 25% av forbruket er om natta (natt-takst energiledd mellom klokken 22-06). ** Leilighet: Månedlig kapasitets-/effektuttak mellom 2-5 kW, energiforbruk 1 000 kWh i måneden. *** Enebolig: Månedlig kapasitets-/effektuttak mellom 5-10 kW, energiforbruk 2 000 kWh i måneden.

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer RME årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap, og dermed også hvor mye det enkelte nettselskap kan fakturere inn fra kundene sine gjennom nettleie.

På grunn av høye kraftpriser, økte renter og økt inflasjon, i tillegg til økte investeringer, er nettselskapenes tillatte inntekter økt med rundt 9 milliarder kroner (økning på 45%) i 2023 sammenlignet med 2022. En ny ordning for omfordeling av Statnett sine flaskehalsinntekter bidrar til at de økte kraftprisene ikke gir tilsvarende høy økning i nettleien.

Les mer hos RME her: Økt inntektsramme for nettselskapene i 2023

Tensio satte nettleia opp også fra 1. januar i år, og med økningen fra 1. mai så betyr det en samlet nettleieøkning for Tensios kunder på i størrelsesorden 15-18% i 2023.

Disse to nettleieøkningene i 2023 gjør at nettleia i Trøndelag nå tilbake på nivået den var i 2021, før nettleia ble satt ned med 18-20% i april 2022

Til tross for årets to nettleieøkninger i 2023 er nettleia i Trøndelag fortsatt på et konkurransedyktig nivå sammenlignet med befolkningssentraene i Sør-Norge, som tradisjonelt har hatt blant landets laveste nettleier.

Nettleie i Trøndelag vs Sør-Norge*
Månedspris nettleieLeilighetEnebolig
Sør-Norge*645 kr1 197 kr
Sør-Trøndelag (fra 1.mai)541 kr1 035 kr
Nord-Trøndelag (fra 01.mai)679 kr1 315 kr

* Månedssnitt nettleie for strømbrukere i Oslo, Bergen og Stavanger. I utregningen er det tatt utgangspunkt i at strømforbruket hos disse kundene er fordelt 50/50 mellom dag og helg/natt. Hos nettselskapene L-nett (Stavanger), BKK (Bergen) og Elvia (Oslo) er det nattsats på energileddet også på dagtid i helgene. For nettleie Tensio er det tatt utgangspunkt i at 75% av forbruket er på dag (dagsats energiledd) og 25% av forbruket er på natt (nattsats energiledd).