Vær forberedt på lyn og torden

Det skjer over 100.000 lynnedslag i Norge hvert år. Med et hjem fullt av finelektronikk, er det viktig å forberede seg, for med økende antall apparater, øker også faren for skader.

Publisert: Oppdatert:
Et lyn som slår ned i bakken

Overspenningsvern

I 2012 ble det påbudt med overspenningsvern i nye elektriske anlegg, og alle nye sikringsskap kommer i dag med overspenningsvern ferdig installert.

Dersom du bor i nyere, eller nylig rehabilitert bolig, skal du ha overspenningsvern (grovvern) i sikringsskapet. Grovvernet tar den største støyten dersom lynet finner veien til anlegget ditt.

Bor du i en bolig bygget før 2012 er faren stor for at du mangler overspenningsvern.

Finvern

Grovvernet i sikringsskapet hindrer imidlertid ikke at overspenning kan bygge seg opp i enkelte produkter eller i ledningsnettet.

Det betyr at du kan få skader på finelektronikk selv om du har installert overspenningsvern.

Derfor bør også du som bor i nyere bolig trekke ut støpslene når det lyner.

Et alternativ er å installere finvern tilknyttet hvert enkelt produkt. Ta en prat med elektrikeren for å finne riktig produkt.

Finvernet er helt enkelt forklart noe du setter i stikkontakten. Sjekk om produktene dine allerede har innebygd finvern.

Strømbrudd kan oppstå

Trøndelag har et strømnett som kan være sårbart for lynnedslag. Dette på grunn av at vi har relativt mye luftlinjer, og en stor utstrekning av høyspentlinjer.

Sårbarheten er størst i distriktene der strømlinjene går i lange luftstrekk.

Melder det lyn og torden, oppfordrer vi derfor til å være forberedt på at det kan oppstå strømbrudd.

Strømbruddskart

Tips og gode råd

Huskeliste ved lyn og torden

 • Trekk ut støpsler.

Husk å trekke ut støpslene til finelektronikken, og særlig dersom du ikke har overspenningsvern.

Alt som har kretskort i seg – rutere, modemer til kabel-tv, pc-er og tv-er er spesielt utsatt for skade ved lyn- og tordenvær.

 • Lyn-pause fra bredbåndet.

Hvis det buldrer i nærheten, bør du trekke ut strømmen til boksen som er koblet med nettverkskabel til ruteren din.

 • Husk og koble fra tv-en

Det er ikke farlig å se tv når det lyner, men elektronikken kan ta skade, og derfor bør kabelen i tv-en dras ut når uværet raser.

 • Dropp elbil-lading

Har du elbil anbefaler Elbilforeningen at du dropper å lade når det lyner.

Det er lurt å trekke ut ladekabelen av elbilen når det lyner og tordner. Det er enorme krefter i sving, og det kan gi overspenning i elanlegget i boligen. Det er krav om overspenningsvern når du skal sette opp ladeboks, men dette er et ganske nytt krav og er uansett ingen garanti. Det er derfor lurt å være føre var og unngå lading.

Robotgressklipperen er utsatt

Elektronikken i robotgressklippere og ladestasjonene er spesielt utsatt når det lyner. Ta derfor noen forhåndsregler for å beskytte robotgressklipperen din og forhindre skader:

 • Ta den innendørs:

Hvis du har muligheten, bør du ta robotgressklipperen innendørs når det er tordenvær. Dette vil beskytte den mot lynnedslag og overspenning.

 • Koble fra strømmen:

Hvis du ikke kan ta den innendørs, bør du koble robotgressklipperen fra strømkilden. Dette reduserer risikoen for at lynstrøm skader enheten.

 • Unngå å klippe under tordenvær:

Selv om robotgressklippere er designet for å være værbestandige, er det best å unngå å bruke dem når det lyner. Vent til tordenværet har passert før du lar robotgressklipperen gå i gang igjen.

Etter tordenværet

Skader på el-anlegg som følge av overspenning kan være vanskelig å oppdage.

 • Dersom du opplever at sikringer og lyspærer ryker etter et tordenvær, bør el- anlegget kontrolleres av en elektriker.
 • Dersom du har overspenningsvern i sikringsskapet, så sørg også for å kontrollere dette jevnlig, og særlig etter tordenvær.
 • Hvis flaggene i overspenningsvernet lyser grønt er alt i orden, men skifter de farge skal overspenningsvernet byttes ut.

Dette må gjøres av en elektriker.

Lyn

 • Et lyn er en stor elektrisk utladning mellom sky og jord, sky og hav, eller mellom sky og sky.
 • Lynet består av en kort serie elektriske strømpulser. Lynstrømmen løper gjennom luften ved at det dannes en elektrisk ledende kanal som strømmen kan løpe gjennom.
 • Et typisk lyn varer i ca. et kvart sekund og består av tre til fire hovedutladninger med ca. 0,04 sekunders tidsintervall.
 • Når det lyner bør en holde seg unna høye objekter. Selv om lynet slår ned ved siden av deg, kan du bli indirekte truffet fordi lynstrømmen ledes langs bakken.

Skade eller tap som skyldes strømbrudd

Vi anbefaler da at du kontakter eget forsikringsselskap.

Hvis et strømbrudd varer over 12 timer, har du krav på kompensasjon for langvarig avbrudd fra Tensio.