Leder for sikkerhet

En godkjent Leder for Sikkerhet avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten

Tensio-jakke hengende på en stol