Trefelling og sikkerhet

Meld ifra om behov for trefelling i ditt nærområde

Skogsarbeid

Anleggsoppdrag eller trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår.

Viktig å huske dersom et tre kommer i kontakt med høyspentlinje:

  • Ikke berør eller forsøk å fjerne treet, da det kan være strømførende.
  • Kontakt Tensio på døgnåpen telefon 74 12 15 00.